Gå til hovedsiden

Bemanning i bygg og anlegg

Fra 1. januar 2019 kom endringer i arbeidsmiljøloven. Les hvordan reglene kan påvirke bemanning i bygg- og anleggsbransjen.

Over 30 % av den totale utleien fra bemanningsbyråer i løpet av et år går til bransjen bygg og anlegg. Mangel på fagarbeidere og utfordringer med arbeidsmiljø, sammenlignet med andre bransjer, kan gjøre at lovendringene har en positiv innvirkning på spesielt denne bransjen. Vi har tatt en prat med Marie Storevik, bemanningsrådgiver i JKS Norge, om hvordan endringene kan påvirke bemanning i bygg- og anleggsbransjen.

Formålet er forutsigbarhet for arbeidstaker

Storevik forteller at formålet med endringene i arbeidsmiljøloven blant annet er til for at ansatte i bemanningsbyråer skal ha større forutsigbarhet i sitt arbeidsforhold.

– Den nye lovendringen stiller strengere krav til fast ansettelse der alle skal ha en gitt stillingsprosent. Denne endringen skaper en større forutsigbarhet og sikkerhet for arbeidstakerne, sier Storevik.

Mangel på fagpersoner innen bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen kan sies å bli spesielt berørt av endringene. Bemanningen har tradisjonelt hatt spesielt store utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, sammenlignet med andre bransjer. Storevik forteller at utfordringene også kan skyldes mangel på fagpersoner.

– En av utfordringene i bygg- og anleggsbransjen har vært å få tilgang på de rette kandidatene, som har ført til raske prosesser og ansettelser. En annen utfordring er at ansatte i bemanningsbyråer plutselig har stått uten oppdrag og derfor heller ikke krav på lønn, forteller Storevik.

Kvalifiserte kandidater i bemanningsbyråer

En kan spørre seg om innstrammingen vil bidra til at færre kandidater vil komme gjennom nåløyet. En fast ansettelse på fast stillingsprosent i bemanningsbyrå vil kunne kreve at kandidaten for eksempel har erfaring, gode nok referanser og lite fravær i tidligere jobber for å bli ansatt. Storevik, som daglig jobber med bemanning av stillinger til bygg og anlegg, forteller at dette likevel kan være spesielt positivt for byggebransjen som krever faglærte.

– Den nye lovendringen stiller strengere krav til fast ansettelse der alle skal ha en gitt stillingsprosent. Som et resultat av lovendringen stilles det nå høyere krav til kvalitetssjekk av kandidatene og mulighet for en mer langsiktig planlegging av bemanningsbehov.

Les også: Slik unngår du feilansettelser

Utenlandsk arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen

Mangelen på fagarbeidere innen bygg- og anleggsbransjen har gjort at mange arbeidere fra andre land kommet til Norge for å jobbe. Storevik forteller at de nye kravene har medført endringer knyttet til innleie av utenlandsk arbeidskraft.

– Lovendringen har gjort det vanskeligere for utenlandske arbeidere å bli ansatt da de må ha et reelt oppdrag for å søke på D-nummer. De som blir ansatt fra andre land i dag må derfor også gjennom den samme kvalitetssjekken som arbeidstakere fra Norge, avslutter Storevik.

Unngå å binde kapital – benytt bemanningsbyrå

I bygg- og anleggsbransjen er arbeidsmengden for hver ansatt basert på aktuelle prosjekter. Å ansette egne ansatte på faste stillinger vil derfor medføre at den ansatte har krav på lønn basert på sin stillingsprosent. En klar fordel ved å benytte et bemanningsbyrå vil være å unngå å binde kapital i egne ansatte, slik at bedriften kan bemanne etter behov.

Se også: Bedriftsavtaler på bemanningsbyrå

Få de beste betingelsene på bemanning

Størrelsen på bedrifter innen bygg og anlegg er varierende, og det er derfor ikke alltid like lett å få de beste betingelsene på bemanning. Et innkjøpssamarbeid kan hjelpe din bedrift med å oppnå stordriftsfordelene. Med Visma Innkjøpssamarbeid får du stordriftsrabatter på innkjøp av strøm, dekk, drivstoff, avfallshåndtering, leasing av bil, telefoni, fly, hotell og mye annet din virksomhet trenger. Alle avtalene har vi samlet i en innkjøpsportal. Dette gjør det enkelt for deg å få oversikt, samtidig som du er trygg på at du har de beste betingelsene.

Spar tid og penger på dine innkjøp – få mer tid på byggeplassen.

Bli medlem i Visma Innkjøpssamarbeid

Mest populære