Gå til hovedsiden

AV1: En robot utviklet for klasserommet og skolehverdagen

Man sender ikke en melding til noen man ikke har sett på månedsvis. Mange langtidssyke barn og unge faller utenfor skolehverdagen på grunn av sykdommen sin. Les om roboten AV1, som hjelper barna tilbake til skolebenken »

AV1 barn ut av ensomhet
AV1 barn ut av ensomhet

For generisk teknologi er ikke for alle. For mennesker som finner seg selv i en spesiell situasjon finnes det ikke nødvendigvis gode løsninger, så mens 34-åringen har blitt mer og mer bortskjemt med gode løsninger har noen grupper og deres behov blitt glemt, eller havnet i andre rekke. En av gruppene vi her snakker om er barn og unge som faller utenfor skolehverdagen, blant annet på grunn av langtidssykdom.

Barn og unge faller utenfor skolehverdagen

Da vi i No Isolation startet arbeidet med unge langtidssyke var det urovekkende hvor vanskelig det var å bruke de eksisterende løsningene til å møte venner. For man sender ikke en melding til noen man ikke har sett på månedsvis. Spesielt ikke om det eneste man kan fortelle om er blodprøver og venterom. Ved en tung diagnose falt barna utenfor sitt eget liv, uavhengig av om de hadde den siste og dyreste smarttelefonen.

Etter utallige intervjuer ble det klart at det disse alvorlig syke barna behøvde var en form for tilstedeværelse på skolen. De trengte muligheten til å kunne være sammen med klassekameratene uten å avtale det i forkant, og uten å måtte ha noe spesielt å si. De trengte bare å være med.

Ideen om AV1 ble til: En stedfortreder som gjorde det mulig for disse barna: Å høre. Å se. Å snakke i klasserommet. Prototypen stod klar i januar 2016, og gjennom omfattende testing skjønte vi at AV1 gjorde hverdagen bedre; de som brukte den følte seg mer inkludert, sett og deltakende i sin egen hverdag. Siden den tid har vi sett AV1 hjelpe over 2.000 barn, og i det siste barn som også sliter med skolevegring (se Statped om AV1 og skolevegring her).

Skolebarn holder AV1

Lærere og skoleledere viktige støttespillere

Det ble tidlig åpenbart for oss at lærere og skoleledere var viktige støttespillere for at AV1 skulle løse problemene til eleven som ikke kom seg på skolen. I tillegg skjønte vi at det er mange hensyn som skal tas for at et digitalt verktøy skal kunne stå i et klasserom. Vi var i dialog med Datatilsynet, som gjorde oss bevisste på en rekke tiltak vi måtte gjøre, og tidligere i år kom vi på andreplass i Datatilsynets konkurranse “Personvern i praksis” for arbeidet vi har lagt ned i utviklingen (les mer her).

Dette arbeidet har ledet til at AV1, i motsetning til nettbrett, smarttelefoner og annen generell IKT, er laget nettopp for å kunne stå i et klasserom:

  • Roboten viser tydelig når eleven hjemme logger på, og er tilkoblet. Da lyser hele roboten opp!
  • Lærer kan enkelt skru av AV1 i klasserommet ved å trykke på en knapp
  • Det er umulig å lagre videostrøm fra klasserommet – man kan kun delta gjennom AV1 i sanntid
  • Dersom det hjemmeværende barnet forsøker å ta skjermbilde eller opptak av overføringen vil videooverføringen automatisk stanses
  • AV1 er et personlig verktøy. Kun ett barn kan bruke en AV1, roboten er en avatar for det barnet. Barnet har et personlig passord og foresatte har gjennom brukervilkårene forpliktet seg til at
  • AV1 kun skal brukes av barnet selv, og ikke foresatte eller andre
  • AV1 er en ende-til-ende kryptert kommunikasjonsløsning som betyr at det kun er avsender (barnet) og mottaker (klasserommet) som har tilgang til videostrømmen

AV1 i klasserommet

Det er spennende å se hvordan AV1 vil utvikle seg videre, og spesielt hvilke barn som kan få nytte av den i fremtiden. I arbeidet med skolevegrere, som vi i utgangspunktet ikke hadde sett for oss, viser foreløpig resultater at for mange er AV1 til stor hjelp i starten av veien tilbake til skolepulten.

Og det er alltid målet med AV1: Å hjelpe barn tilbake til hverdagen og fellesskapet sitt. For de som lever i utkanten av samfunnet, være seg barn med mye fravær, eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne, så kan teknologi være så mye mer enn en fancy dings, det kan være en bro tilbake til fellesskapet.

Visma ønsker å aktivt bidra til at flest mulig langtidssyke barn skal ha tilgang til en AV1 robot og har derfor inngått et samarbeid med No Isolation. Er du interessert i å lære mer om AV1 og verdien av å forebygge i stedet for å reparere?

Ta kontakt »

Mest populære