Feed Subscription
Siri-Helen er advokat i Visma Advokater hvor hun har særlig fokus på saker som involverer fast eiendom, selskapsrett og offentlige anskaffelser, i tillegg til at hun arbeider med pengekravssaker. Hun har god prosedyreerfaring, og opptrer jevnlig som prosessfullmektig for domstolene. Fra april 2017 jobber Siri-Helen i Magnus Legal.
Connect with Siri-Helen: