Gå til hovedsiden

Forenkling av innkjøp i staten

Forslag i Statsbudsjettet 2016 gir Difi nye oppgaver.

Innkjøp i staten

Innkjøp_i_staten_elektroniskDette vil den gjøre ved å bruke sentrale rammeavtaler. Rammeavtalene skal inngå i en innkjøpsordning som vil være tilknyttet Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Tanken er at samordning av de statlige innkjøpene, og inngåelser av sentrale rammeavtaler er virkemidler for å «legge til rette for mer bruk av elektroniske innkjøp i staten, gi lavere priser og bedre vilkår og oppfølging av leverandører og kontrakter».

Samling av kompetanse på ett sted vil også kunne gjøre leverandør- og kontraktsoppfølgningen bedre, og redusere kostnadene ved de statlige innkjøpene.

 

Ulempen ved økt samordning av innkjøp i staten

Innkjøp-i-staten_rammeavtalerUlempen med økt grad av samordning kan være at man mister fleksibiliteten til å faktisk kjøpe inn det man har behov for ved å utlyse tilpassede konkurranser for det enkelte formål. Rammeavtalene skal i utgangspunktet være obligatoriske for statlige forvaltningsorganer i sivil sektor, og det er bare der virksomhetene anser rammeavtalen for å være ufordelaktig at de kan la være å bruke den i enkeltkonkurranser. Trolig vil terskelen for dette være høy, da en del av den kompetansen som tidligere lå innen anskaffelser i den enkelte virksomhet nå i stedet vil ligge hos Difi.

I tillegg er det lett å tenke seg at mindre aktører og nystartede selskaper vil få større vansker med å klare å komme i posisjon for slike sentrale rammeavtaler.

Det skal bli interessant å følge med på hvor utviklingen for statlige innkjøp går, med denne nyeteablerte ordningen.

 

Advokat Siri-Helen Egeland i Visma Advokater har spesielt fokus på offentlige anskaffelser. Hun har bred erfaring både fra innkjøps- og leverandørsiden og med et glødende engasjement hjelper hun både tilbydere og offentlige innkjøpere å navigere i regelverket. Har du spørsmål om offentlige anskaffelser, ta gjerne kontakt med advokat Siri-Helen Egeland på tlf. 918 00 921 eller på epost.

Visma Advokater har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger og hjelper kunder over hele landet med juridiske problemstillinger. Lurer du på om du bør ta kontakt med en advokat? Visma Advokater tilbyr 30 minutter gratis vurdering av nye saker. Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg videre!

Mest populære