Gå til hovedsiden

Dette må du vite om språkkrav i offentlige anbud

Advokat Siri-Helen Egeland oppsummerer de viktigste reglene for deg.

Språkkrav i offentlige anbud (Foto: Shutterstock)

Et spørsmål som ofte dukker opp, er om en oppdragsgiver kan kreve at tilbud leveres på norsk i en anbudsprosess.

I en anbudsprosess er hovedregelen at oppdragsgiveren kan utforme all dokumentasjonen på norsk og kreve at tilbud med tilhørende dokumenter skal være på norsk, jf. forskrift om offentlige anskaffelser del I § 3-9.

Språkkrav i offentlige anbud - muntligFra denne hovedregelen er det ett unntak: Unntaket gjelder i de tilfellene hvor konkurransen må utlyses i TED-databasen (dette gjelder kunngjøringer med en verdi over EØS-terskelverdiene). I slike tilfeller må selve kunngjøringen utformes på ett av EUs offisielle språk, jf. forskrift om offentlige anskaffelser del III § 18-1(2).

Oppdragsgiver kan også velge at all muntlig kontakt mellom oppdragsgiver og leverandør underveis i anskaffelsen skal skje på norsk. Dette er særlig aktuelt når det kommer til forhandlinger.

 

Konsekvenser når språkkrav ikke overholdes

I en KOFA-avgjørelse fra 2013 (KOFA 2013-141) diskuteres konsekvensene av at et språkkrav ikke overholdes av tilbyderne.

I denne saken var kravet at tilbudet med tilhørende dokumenter skulle være på norsk. Et tilbud inneholdt likevel noen mindre illustrasjoner og noe tekst på engelsk. Bestemmelsen i forskriften § 3-9 sier imidlertid ikke noe om konsekvensene av at et språkkrav ikke overholdes av tilbyderne. Det var dermed de vanlige avvisningsbestemmelsene som var avgjørende for om tilbudet kunne avvises. Den manglende oppfyllelsen av språkkravet ble i denne avgjørelsen ikke ansett for å være grunnlag for å avvise tilbyderen.

Dette kan stille seg annerledes der språkkravene brytes på grovere vis. Leverandører bør ikke ta sjanser når det gjelder overholdelse av språkkrav, da risikoen for avvisning etter de vanlige avvisningsbestemmelsene alltid vil være tilstede.

 

Hva med språkkrav til de som skal utføre arbeidet?

Kan oppdragsgiver sette krav til at de som skal utføre selve arbeidet kontrakten omhandler må beherske norsk? Svaret er ja – det er en viss adgang til dette, så lenge det foreligger en saklig grunn.

Det er imidlertid ikke fritt frem til å sette språkkrav til de som skal utføre arbeidet. Det er viktig å være oppmerksom på diskrimineringsforbudet. Diskrimineringsforbudet i offentlige anbud er grunnleggende. Dette har likevel ikke blitt ansett å være til hinder for å stille språkkrav, så lenge grunnen til det er saklig.

 

Språkkrav i offentlige anbud - hvorHvor angis språkkrav i offentlige anbud?

Språkkrav må angis enten i kunngjøringen og/eller i konkurransegrunnlaget. Kravene til språk må stilles til alle leverandører for å sikre likebehandling av leverandørene og ikke-diskriminering. Slike krav kan heller ikke endres underveis i konkurransen, eller etter at kontrakt er inngått.

Advokat Siri-Helen Egeland i Visma Advokater har spesielt fokus på offentlige anskaffelser. Hun har bred erfaring både fra innkjøps- og leverandørsiden og med et glødende engasjement hjelper hun både tilbydere og offentlige innkjøpere å navigere i regelverket. Har du spørsmål om offentlige anskaffelser, ta kontakt med advokat Siri-Helen Egeland på tlf. 918 00 921 eller på epost.

Visma Advokater har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

Mest populære