Gå til hovedsiden

Innsyn i offentlige anbudsprosesser

Lurer du på hvordan du kan be om innsyn i en konkurranse? Svaret får du her.

Innsyn i offentlige anbudsprosesser

Utgangspunktet for alle offentlige dokumenter, også for dokumenter i en offentlig anbudsprosess, er at de er offentlige. Dette innebærer at hvem som helst, fra media til konkurrentene, kan få innsyn i sakens dokumenter. Offentlighetsloven regulerer retten til innsyn og unntak fra denne.

 

I en offentlig anbudsprosess gjelder følgende to praktiske unntak:

1) Den praktiske hovedregelen om innsyn

Innsyn_regelOffentlighetsloven § 23 åpner for et unntak fra innsynsretten av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon med mer. I tredje ledd i denne bestemmelsen gjøres det et konkret unntak for offentlige anskaffelser hvor det fremgår at det kan «..gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlege innkjøp, til valet av leverandør er gjort». Dette kan kalles den praktiske hovedregelen innen offentlige anskaffelser og du kan altså ikke regne med å få innsyn før etter at tildeling er skjedd.

2) Lovbestemt taushetsplikt

I tillegg foreligger det et praktisk unntak for hva slags innhold i dokumentene som kan unntas. Hvis dokumentet inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt skal dette være unntatt fra retten til innsyn, jf. offentlighetsloven § 13. Det viktigste eksemplet på dette er taushetsplikten som fremgår i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 hvor det skal bevares taushet om: «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår». Ofte bes det om at det skal leveres en sladdet versjon av tilbudet. Det er imidlertid til sist oppdragsgiver som skal vurdere om informasjonen omfattes av taushetsplikten.

 

Slik går du frem for å be om innsyn

Når du skal be om innsyn i øvrige tilbud, evalueringsmatrise/rapport, protokoll eller annet, kan dette enkelt gjøres pr. e-post til kontaktperson for anskaffelsen.

Under fremkommer det et forslag til tekst som kan brukes:

Det bes med dette om innsyn i øvrige tilbyderes tilbud, samt anskaffelsesprotokoll og evalueringsmatrise/evalueringsrapport i konkurranse (navn/nummer:)……………, jf. offentlighetsloven § 23 jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-5.

 

Be om innsyn hvis du vurderer å klage

Innsyn_klagePoenget med innsyn i en offentlig anbudsprosess, hvor du selv har vært en tilbyder, er stort sett å få et bedre grunnlag for å vurdere om det skal klages på tildelingen eller på annet i anskaffelsesprosessen. Skulle de dokumentene du mottar være sladdet slik at det ikke er mulig å utlede noe av dem, er det mulig å klage. Du kan da be om en ny vurdering av om det som er sladdet faktisk er forretningshemmeligheter som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Samtidig kan du vise til at det ut fra det mottatte ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere en eventuell klage på tildeling eller anskaffelsesprosess.

Lykke til!

 

Advokat Siri-Helen Egeland i Visma Advokater har spesielt fokus på offentlige anskaffelser. Hun har bred erfaring både fra innkjøps- og leverandørsiden og med et glødende engasjement hjelper hun både tilbydere og offentlige innkjøpere å navigere i regelverket. Har du spørsmål om offentlige anskaffelser, ta kontakt med advokat Siri-Helen Egeland på tlf. 918 00 921 eller på epost.

Visma Advokater har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger og tilbyr en uforpliktende vurdering pr telefon eller epost i nye saker.

Mest populære