Gå til hovedsiden

3 hovedtrender innen forretningsreiser

Reisekostnader utgjør en stor andel av de variable kostnadene i mange bedrifter. Det er tre hovedtrender som driver dagens endringer innenfor forretningsreiser og påvirker suksesskriteriene for effektive reiser.

3 hovedtrender innen forretningsreiser
3 hovedtrender innen forretningsreiser

Last ned gratis reisepolicy

Det er tre hovedtrender som driver dagens endringer innenfor forretningsreiser:

1. Dynamiske prismodeller

De såkalte dynamiske prismodellene, som både flyselskapene og hotellkjedene benytter, betyr at et flysete eller et hotellrom kan koste 700,- den ene dagen og 2.900,- en annen. Avhengig av ukedag, sesong, etterspørsel og hvor lang tid i forveien man bestiller.

Det var flyselskapene som startet med denne typen prismodeller og hotellkjedene har etter hvert tatt etter. De blir stadig mer vanlige, og mer ekstreme i den forstand at prisintervallene øker. De som bestiller i siste liten betaler, relativt sett, stadig mer enn de som planlegger sin reise i god tid. Det er ingen tegn på at denne trenden kommer til å snu med det første. Tvert imot. Det ligger således betydelige besparelser i å bestille reise i god tid.

2. En mer urolig verden

Den siste tiden har dessverre vært preget av mange saker i media som har gitt en generell følelse av at verden er mer urolig og uforutsigbar enn på lenge. Vulkanutbrudd, streiker og terror har tidligere skapt frustrasjon og til dels frykt hos de reisende. Generelt er risikoen ved å reise liten om man forholder seg til de råd man får. Likevel er bedriftene og de reisende stadig mer opptatt av risikovurdering og krisehåndtering.  

Et profesjonelt reisebyrå som Egencia har i dag kompetanse, verktøy og løsninger for å håndtere denne utfordringen. Det dreier seg om varslingstjenester, avanserte digitale løsninger, 24/7 telefonsupport og gode statistikk- og analyseverktøy. For stadig flere bedrifter og reisende er det forventet at bedriften har oversikt over hvor de ansatte på jobbreise til enhver tid er. Dette for raskt å kunne varsle, ombooke og/ eller iverksette sikkerhetstiltak dersom noe skjer. Uansett hvor i verden den ansatte er. Utvikling og forbedring av rutiner og systemer innen disse områdene har også et prioritert område fremover for reisebyråene.

3. Betydelig teknologiinnovasjon

Det skjer en formidabel utvikling når det gjelder teknologiske løsninger som er verdifulle når man er eller skal på reise. En stor andel av de reisende bruker smarttelefonen som et reiseverktøy, og forventer at bedriften og reisebyrået har brukervennlig løsninger uansett om man er på telefon, nettbrett eller PC. Løsninger som er nyttige, raske og intuitive, og hvor den personlige servicen er lett tilgjengelig døgnet rundt dersom den reisende har behov for det.

Den moderne forretningsreisende forventer i dag at det skal være like smidig å bestille en jobbreise som det er å bestille en feriereise. Dette utfordrer og stiller krav til leverandørene og er med på å drive utviklingen videre. Bedriften og de som reiser har noe ulike behov. Den ansatt er opptatt av sin reise. For bedriften er det summen av reiser og den samlede oversikten som er viktig. Det setter store krav til løsningene, og her er Egencia langt fremme.

Ønsker du å effektivisere bedriftens forretningsreiser?

Last ned gratis reisepolicy

Mest populære