3 hovedtrender innen forretningsreiser

Reisekostnader utgjør en stor andel av de variable kostnadene i mange bedrifter. Det er tre hovedtrender som driver dagens endringer innenfor forretningsreiser og påvirker suksesskriteriene for effektive reiser.