Der det er langt mellom enhetene og reiseveien kompliseres av vær og vind, er det både nødvendig og kjærkomment med digitale verktøy som gjør hverdagen enklere. Derfor er Kirsti Jacobsen stolt av å kalle seg «HR-Portalens mor i Helse-Nord».

Rådgiveren for Regional Systemenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har vært ansvarlig for implementering av HR-Portalen i regionen. Barnet, som bærer navnet Visma Multi, har hun tatt godt vare på fra unnfangelse til fødsel – og langt opp i oppveksten.

Det startet med et pilotprosjekt på UNN i 2012, hvor Kirsti Jacobsen var avdelingsleder. Det fantes ikke noe tilsvarende system i regionen da prosjektet startet. 

Portrett av Kirsti Jacobsen

– Det gikk i internpost og manuell oppfølging, sier hun og forklarer at de tok utgangpunkt i jobben som var gjort i Helse Sør-Øst, og tilpasset det digitale lønns- og personalsystemet til Helse-Nord i et samarbeid mellom alle helseforetakene og Visma. UNN var først ute, og de andre sykehusene ble med etter hvert.

– Noe av det som er unikt med den nye HR-Portalen er nettopp det; at deler av løsningen tilpasses helseforetakene samtidig som vi har mest mulig felles, sier Jacobsen.

Overgangen fra papir til digital arbeidsflyt ble stor, og etter hvert helt uvurderlig. Denne måten å gjennomføre personaladministrasjon på var helt ny for både ledere, saksbehandlere og ansatte, og det tok sin tid å få alt på plass og for alle å ta det i bruk. Men etter hvert som permer og løse kopier forsvant, oppdaget de at den digitale løsningen var både tidsbesparende, sikker og effektiv. En slik automatisert arbeidsflyt ble gull verdt i en travel hverdag.

Et verktøy for hele ansattreisen

Ved Finnmarkssykehuset har avdelingsleder for personal Øivind Monsen ansvaret for stabsavdelingen som server hele Finnmarksregionen. 

– HR-Portalen er vårt hovedsaksbehandlingssystem, hvor vi håndterer all ansattinformasjon. Vi bruker det eksempelvis i nyansettelsesprosesser, fra A til Å, helt til signert avtale, forklarer han.

Det samme gjelder «ansattreisen». Systemet følger den ansatte hele veien.

– I tillegg til at dette er et nyttig verktøy for ledere og oss i HR, har arbeidstaker en fullstendig og god oversikt over både nåværende og tidligere arbeidsforhold hos oss.

Øivind Monsen

Avdelingsleder for personal ved Finnmarkssykehuset

Nå gjør vi jobben én gang

Det ble fort tydelig for alle involverte at tungvinte og manuelle prosesser nå kunne gjøres mye raskere og enklere. – Arbeidsdagen for oss som jobber med HR ble totalt forandret, forteller Kirsti Jacobsen.

To kollegaer går til jobb sammen gjennom en park

Plutselig ble hele arbeidsflyten veldig synlig. Nå oppfordrer de ledere og ansatte til å ta alle mulighetene i bruk.

– Noen har naturlig nok «kjørt litt dobbelt» i oppstartsfasen for å «sikre seg», eksempelvis med bruk e-post ved siden av, men de finner fort ut at det blir tungvint og mot sin hensikt å ikke la saksflyten gå slik det er ment at den skal, sier prosjektlederen.

En viktig rolle i Jacobsens hverdag er nettopp å prøve å unngå dette, og bistå foretakene i regionen med å se fordelene ved å gjøre ting én gang, på ett sted.

– Dette er ikke bare til stor hjelp for lederne og oss i HR, det er også revolusjonerende for de ansatte. Nå har vi brukt verktøyet i snart 10 år og jeg husker ikke hvordan vi klarte oss uten, sier hun.

Slutt på brune internkonvolutter

Portrett av Øivind MonsenTidligere hadde hver helsearbeider en ansattmappe, som de selv ikke hadde tilgang til. Med mindre man ba spesifikt om innsyn og hadde gode grunner for dette. Nå er det en informasjonsflyt og transparens mellom ansatt, leder, personal og lønn som er oversiktlig, ryddig og sikker.

– Det er ikke lenger personavhengig om informasjon kommer trygt frem til deg i tide, og om og når du får svar. Og vi trenger ikke lenger ringe eller maile for å purre. Systemet tar seg av automatiske varsler og påminnelser, som eksempelvis ansatte med en bestemt stoppdato, avtaler som må forlenges og kurs som skal gjennomføres. Denne nye kundereisen for våre ansatte og ledere er noe av det beste med hele HR-Portalen, sier Jacobsen.

Dette er Øivind Monsen ved Finnmarkssykehuset helt enig i.

– Å ha det meste av saksbehandlingen samlet på ett sted er til stor hjelp i en travel hverdag. Det er betryggende å vite at ikke noe «forsvinner i en e-post». Vi får rett og slett mer tid, fordi systemet gjør mye av jobben for oss og man trenger ikke å huske på alt. Jeg vil si at dette frigjør arbeidsminne, og med tid frigjort får vi mer kvalitet i arbeidet og kan fokusere på andre og flere fagområder.

Øivind Monsen

Avdelingsleder for personal ved Finnmarkssykehuset

Til luft, til vanns og på hjul

I Finnmark er geografi naturlig nok en vesentlig faktor. Helseforetakene består av mange ulike enheter, både til luft, til vanns og på hjul spredt utover hele Finnmark.

– Det tar åtte-ni timer med bil fra sykehuset i Kirkenes til Hammerfest. Ja, vi har flyplass, men også mye vær. Så det å reise hit er ikke alltid så lett. Vi er langt unna det meste og folk som skal begynne hos oss er ikke nødvendigvis bosatt i Finnmark, forteller Monsen.

Med verktøy som digital signering sparer de mye tid, blant annet i postgang. 

– Det er også arbeidsbesparende og vi får mer kontroll på prosessen. Dette er en helt ny verden for oss og den største nyheten på lang tid. sier han.

Nye løsninger har hjulpet godt, men en digital hverdag er ikke noe nytt her.

– Jeg vil vel si at vi var tidlig ute. Vi har brukt løsninger som Teams lenge før korona kom. Dette var vi avhengig av for å møtes. Fjernledelse er noe vi er vant til, sier han.

Alt på ett sted

I den nye HR-Portalen er alt samlet på ett sted – med én innlogging.

Ledere får umiddelbart full oversikt over alle arbeidstakere og de ansatte har tilgang til alt de trenger – som lønnsslipper, reiseregninger, ferie- og sykedager via den enheten de ønsker å bruke.

– De velger selv om de vil bruke mobil eller PC. Bruken av appen er faktisk ikke så utbredt hos oss ennå, men den er tilgjengelig og øker stadig. Mange sier at mye er enklere der, som det å skrive reiseregninger underveis. Da ligger de klare i HR-Portalen før du er hjemme igjen.

Kirsti Jacobsen

Rådgiver for Regional Systemenhet ved UNN

For avdelingsleder Øivind Monsen har det vært viktig med en strømlinjeformet arbeidsflyt.

– I tillegg til alt annet er kurs, opplæring og kompetanseplaner for ansatte en integrert del av portalen. Dette er til stor hjelp blant annet i nyansatt-fasen. Alle planer ligger ferdig, de ansatte får påminnelser i systemet og leder slipper å mase, sier han.

– Digitaliseringsprosessen har bare økt. Fra å skanne inn og opprette dokumenter manuelt, ligger nå maler for det meste klart i HR-Portalen. Vi har også nettopp fått på plass sletterutiner, som er viktig med tanke på GDPR. Før måtte vi huske på å slette data, nå går dette automatisk, forklarer Monsen.

Vår nye hverdag

Korona-pandemien har endret hverdagen for ansatte i helsesektoren, og gode verktøy som gjør den enklere er blitt enda viktigere. Eksempelvis kan det oppstå behov for raskt å opprette nye enheter med ansatte for «utlån» til ulike korona-avdelinger.

– I HR-Portalen kan da både eksisterende og ny leder få rollestyrt tilgang. Like enkelt er det å fjerne tilganger når man ikke trenger det lenger, sier Jacobsen og forklarer at Visma Multi har forenklet arbeidsdagen for tusenvis av ansatte i Helse-Nord. 

Nå handler det om å følge opp barnets utvikling videre, se muligheter og bruke disse aktivt – slik at hele familien kan fungere sammen i den nye hverdagen.