Gå til hovedsiden

Hva gjør Vismas konsulenter hos Helsedirektoratet?

Visma jobber med flere spennende prosjekter hos Helsedirektoratet. Blant annet hentes smittetallene ut fra APIer som vi drifter. Det synes vi er kult!

Hva gjør Vismas konsulenter hos Helsedirektoratet

Rammeavtalen hos Helsedirektoratet startet opp høsten 2020 og har raskt vokst til å bli en av våre største kunder. I dag er vi 31 konsulenter (16 fra Visma Consulting, 8 fra Visma bWise og 7 underleverandører) fordelt på fire team: HINT (Helsedirektoratets integrasjonsplatform), ELSA (Helserettigheter), Blåresept og Styringsdata/NKI (Nasjonale kvalitetsindikatorer) – Helsedirektoratets datavarehus.Overordnet er det utrolig mye spennende som skjer hos denne kunden. 

For at helsemyndighetene skulle klare å håndtere pandemien, krevdes det nye digitale løsninger for både formidling av informasjon til befolkningen og for rapportering om smittetall som var nødvendige for beslutningstakerne. Mange av våre konsulenter har aktivt vært med i arbeidet med pandemien.Blant annet smittetallene som presenteres daglig hentes ut fra APIene som vi drifter. Sånt blir man litt stolt av!

Les også: Datavisualisering hjelper Helsedirektoratet med håndtering av pandemien

Vil flytte til skyen

Helsedirektoratet bygger sine løsninger på Microsoftplattformen og de har en klar visjon om å flytte løsningene sine opp i skyen. Dette er et område Visma Consulting, i samarbeid med kunden, har et stort fokus på. Det finnes allerede flere systemer i skyen, blant annet Felles kontaktregister (FKR) som er et flaggskip-system hos HDIR.

Sjekk ut flere prosjekter vi jobber med i Visma Consulting her.

5 ulike prosjekter som pågår nå

1. Felles kontaktregister (FKR) ble til fordi Helfo har flere manuelle, interne kontaktregistre i NAV og Helsedirektoratet som overlapper, med stor grad av fritekstføring. Kontaktinformasjon er i dag spredt rundt i flere fagsystemer som alle selv kaller til PREG (++) eller Folkeregisteret for å hente informasjon om privatpersoner. Det er ulikt fra system til system hvor mye informasjon de lagrer om personene, men det er flere systemer som synkroniserer data fra PREG/Folkeregisteret for å ha oppdatert informasjon i sine databaser. 

Dagens løsninger medfører dobbelt vedlikehold av kontakter og unødig punsjing for Helfo.

For å reduserer dobbeltoppdateringer og for at Helfo skal fremstå enhetlig mot sine kontakter ble det behov for å lage et felles kontaktregister.

Tech -stacken på dette prosjektet er mangfolding! Den innebærer: .net 5, Web API, Blazor Server Side, Microsoft FHIR server, Azure, Cosmos DB, MS SQL, Application Insights.

2. HINT Helsedirektoratets integrasjonsplattform. Dette er selve grunnpilaren i så å si alle systemene til Helsedirektoratet. HINT tar seg av kommunikasjon mellom systemene.

3. Blåresept – støtter saker der leger på vegne av pasientene søker om individuell stønad for legemidler og næringsmidler på blå resept eller yrkesskadedekning. Dette teamet har også ansvaret for helseaktørportalen.

4. ELSA – Automatisk behandling av europeisk helsetrygdekort (800 000 saker i året), Helfo sitt saksbehandlingssystem for utveksling av Borgers helserettigheter på tvers av EU/EØS-land, og selve landoppgjøret som f.eks er systemet som betaler Spania for alle pensjonistene vi har der.

5. Styringsdata/NKI – datavarehuset til Hdir. Omfattende, med ekstremt mange delløsninger og PowerBI-rapporter. Teamet har bidratt til å serve Hdir med viktig beslutningsdata i arbeidet med pandemien

Det er veldig mange flere større og mindre løsninger vi jobber med, men for ikke å spise mer av tiden deres så stopper vi her!

Synes du dette hørtes spennende ut? Vi søker flere folk som vil bli med oss på nettopp slike prosjekter!

Sjekk ut våre ledige stillinger

Mest populære