Gå til hovedsiden

Slik kan Visma Consulting hjelpe deg med maskinlæring

AI og maskinlæring brukes nå i stor grad for å effektivisere arbeidsprosesser og flere og flere tar dette i bruk. For å kunne implementere kunstig intelligens trengs det spisskompetanse.

Visma kan hjelpe deg med maskinlring og AI

Man må ta stilling til om dette er en kompetanse man ønsker å kjøpe eller rekruttere til selv. Vi har tidligere skrevet om hva du bør ha med i din AI strategi. Enten du er godt i gang med implementering av AI eller er helt i startgropen kan vi i Visma Consulting hjelpe deg videre.

Planlegging og rådgivning – passer ditt case?

For å vite hvor vanskelig det er å løse et gitt problem trengs det mye erfaring. Noe som i utgangspunktet virker enkelt kan være vanskelig, mens noe som virker vanskelig kan være veldig enkelt å gjennomføre. Det handler om å finne problemer som det gir mening å løse med maskinlæring og AI.

Gjennom en mengde fullførte maskinlæringsprosjekter de siste årene har Visma Consulting bygd opp mye erfaring på hva som fungerer og hva som ikke gjør det. 

For å kartlegge om akkurat ditt case passer godt eller ikke gjennomfører vi workshops der vi anslår modenhet for AI ved å kartlegge dataprosesser og forretningsprosesser. Sammen kommer vi da fram til om caset er bra egnet for maskinlæring, eller om det for eksempel kan løses bedre gjennom tradisjonell programmering.

Les mer: Maskinlæring i praksis

Utførelse

I dagens arbeidsmarked er det vanskelig å få tak i erfarne og kompetente data scientists. Våre konsulenter rangerer fra “holdt på med AI i mange år” til “helt fersk fra skolebenken med ekstremt engasjement og en master i AI”. 

Vi setter sammen et team med utførelsesevne og den erfaringen som trengs for å nå resultater. I den grad det er nødvendig samarbeider vi med de 60 andre som jobber med maskinlæring i resten av Visma.

Les mer: 3 grunner til å velge syntetiske data

Prodsetting og monitorering

Å gå fra en Proof-Of-Concept (POC) er ofte mer tidkrevende enn man skulle tro, spesielt om det er første gang man gjør det. Referanseløsninger for maskinlæringsoppsett gjør dette mye kjappere å gjennomføre, og dette har vi nå fått en god del av i Visma. Denne erfaringen er gull verdt! 

Videre er løsninger basert på AI dessverre ikke ferdige når de går i produksjon, man må passe på at de yter som forventet kontinuerlig. Vårt brede miljø på tvers av Visma har testet ut mange forskjellige metoder å løse dette på. Om du ønsker å gjøre dette selv hjelper deg igang, eller så kan vi ta ansvar for hele livssyklusen.

Hva løser vi?

Maskinlæring og kognitive teknologier har et stort potensial, og vi kan blant annet levere løsninger som understøtter følgende analytiske og operasjonelle problemstillinger:

  • Avansert analyse
  • Operasjonelle modeller
  • Tolkning av naturlig språk
  • Bots
  • Automatisert kundesenter
  • Automatiserte forretningsprosesser
  • Andre skreddersydde løsninger

Vi hjelper deg å løse problemstillinger med maskinlæring gjennom hele livstidssyklusen. For å lese mer om konkrete problemstillinger vi har erfaring med å løse, sjekke dette:

Les mer: Maskinlæring i praksis

Mest populære