Gå til hovedsiden

Å være trainee i Visma Advokater

I sommer har Visma Advokater hatt gleden av å ha to studenter som sommertraineer ved henholdvis Oslo- og Bergenskontoret vårt.

Ronny Blankenberg:

RonnyBlankenberg

Etter nettopp å ha blitt ferdig med fjerde studieår, har jeg vært så heldig å få lov til å få jobbe med juss i praksis i fire uker hos Visma Advokater i Bergen.

Dersom jeg skal forklare hvordan det er å være trainee så langt må jeg først trekke frem at de jeg jobber sammen med er svært hyggelige og inkluderende mennesker. Alle har tatt seg tid til å slå av et par ord, det være seg om fotball-VM eller juridiske problemstillinger. Jeg har følt meg veldig godt mottatt i Visma.

De hyggelige kollegaene har også gitt meg spennende og varierte arbeidsoppgaver. For en som er over middels forelsket i skatterett var det kjempegøy at den første saken jeg fikk arbeide med var om skatt. Videre har jeg fått skrevet stevning og tilsvar og forsøkt å finne svar på gåter om en rimelig komplisert selskapsstruktur.

Juss i teori og juss i praksis er noe forskjellig. Praktisk juss er mye morsommere fordi det får betydning for et selskap eller en person, men byr også på utfordringer med tanke på at det kun er teorien man tar med seg fra skolebenken. Visma har gitt meg god innsikt i hva disse forskjellene består i, og samtidig har jeg fått god veiledning med tanke på hvordan disse utfordringene skal håndteres. Dersom en har et ønske om å bli advokat, er dette verdifull lærdom å ta meg seg videre.

Jeg mener at oppholdet i Visma har gitt meg god innsikt i arbeidshverdagen til en advokat, og om jussens konsekvenser i det praktiske liv. Jeg tror traineeoppholdet vil gi meg motivasjon når jeg skal vende tilbake til studiene fordi jeg har fått se jussens viktige samfunnsmessige funksjon i det virkelige liv, og ikke minst til å legge ned ekstra arbeid for å kunne få det som virker som en morsom og spennende jobb som forretningsjuridisk advokat etter endte studier.

Hanne Lillemork:

HanneLillemork

Jeg har akkurat fullført mitt andre studieår ved juridisk fakultet i Bergen. I sommer har jeg fått gleden av å tilbringe tre uker hos Visma Advokater, i Oslo.

Jeg var selvfølgelig veldig spent før jeg startet. Både når det gjaldt hva slags arbeidsoppgaver jeg skulle få, men også på hvordan jeg skulle bli tatt i mot av de ansatte. Sistnevnte er kanskje det man er mest spent på da mange har en slags forestilling om at det er «kaldt» miljø blant dem i dress.

De går riktignok i dress her hos Visma, men miljøet er på ingen måte kaldt. De ansatte har vært inkluderende, og gledelig svart på spørsmål jeg har hatt om oppgavene mine. De har generelt fått meg til å føle meg velkommen.

Oppgavene har vært veldig varierte når det gjelder hvilket rettsområdet man befinner seg på. Jeg har blant annet vært innom arverett, arbeidsrett og noen bestemmelser i Tvisteloven. Oppgavene går ofte ut på å utrede en konkret juridisk problemstilling, som en av advokatene står ovenfor i tilknytning til en sak. Da blir jeg samtidig innviet i sakens faktum slik at jeg får se hvilken betydning den konkrete problemstillingen har.

Gjennom oppgavene har jeg fått erfare hvordan jusstudiet gjør en i stand til å sette seg inn i nye rettsområder og nye problemstillinger, og hvilken betydning disse kunnskapene har for samfunnet. De ansatte er flinke til å gi gode tilbakemeldinger på arbeidet jeg gjør, slik at jeg også lærer mye faglig som jeg vil ha nytte av i studiene.

I tillegg til å arbeide med oppgavene har det vært lærerikt å få være en del av arbeidshverdagen her hos Visma. Jeg har fått et inntrykk av hvordan hverdagen er for en advokat, og det er klart at det er noe man er nysgjerrig på som student.

Fra oppholdet hos Visma tar jeg med meg erfaring fra arbeidslivet og en økt motivasjon for videre studier. Å vite litt om hva som venter etter fem år gjør at dagene på lesesalen blir litt lysere.

Vi takker for innsatsen til Ronny og Hanne og ønsker de lykke til videre med studiene!

Mest populære