Å være trainee i Visma Advokater

I sommer har Visma Advokater hatt gleden av å ha to studenter som sommertraineer ved henholdvis Oslo- og Bergenskontoret vårt.