Gå til hovedsiden

Det er dine penger det er snakk om

Mange opplever at utestående fordringer ikke blir oppgjort innenfor angitt betalingsfrister. Å handtere betalingspåminnelser og inkasso på en god og effektiv måte er viktig for å få inn pengene. Les hvordan du som regnskapsfører kan hjelpe .

Innrapporterte tall fra inkassoforetak for 2012 viser at 1 av 3 nye inkassosaker ble avsluttet etter purring/betalingspåminnelse, jfr. pressemelding fra Finanstilsynet.

De innrapporterte tallene for 2012 viser også at det er en økning i antall saker til inkasso, i både beløp og i antall. Årsaken til økningen trenger ikke være helt reell, da det også kan skyldes inkassosforetakenes gradvise endring i inndrivningsprosesser, og at sakene i økt grad blir rapportert til Finanstilsynet som del av rapporteringsplikt inkassoforetak har. Det at så mange betaler sin gjeld allerede ved en purring/betalingspåminnelse indikerer allikevel at sakene ikke er knyttet til alvorlige betalingsproblemer.

Send jevnlige purringer
Det som inkassoforetakene opplever kan nok i stor grad overføres til bedrifter som håndterer sine fordringer selv, og det understreker viktigheten av å ha jevnlige og gode rutiner for utsendelse av purringer. Å sende ut jevnlige purringer på utestående fordringer vil gi skyldneren stadige påminnelser om at hans manglende betaling ikke er/blir glemt. I motsatt fall kan man forestille seg hvilket inntrykk skylderen vil sitte med dersom det går flere måneder før han hører noe om den utestående fordringen.

Ikke alle har tilgang til et økonomisystem som kan håndtere utsendelse av purringer/rentenotaer, bl.a. de som fakturer selv, men som benytter en ekstern regnskapsfører til selve regnskapsføringen. Det kan da ofte være tungvint og uoversiktelig å følge med på eventuelle manglende innbetalinger, samt sørge for inndrivelse selv. Men slik trenger det ikke være.

Du som regnskapsbyrå kan hjelpe
Ved å benytte KID-nummer på faktura samt sende fakturaene elektronisk til regnskapsfører, vil man kunne holde økonomisystemet oppdatert med alle kundebevegelsene til på en effektiv måte, og regnskapskontoret vil med få tastetrykk kunne sende ut betalingsoppfordringer til kundens skyldnere. Ikke bare vil dette skape effektive rutiner mellom regnskapsbyrå og kunde, men det vil også kunne være med på å sikre at kunden får betalt for sine produkter og tjenester. Som utsteder av betalingspåminnelsene vil du som regnskapsfører også kunne påse at utsendelsen skjer i henhold til lover og regler som gjelder.

Mest populære