Gå til hovedsiden

Ung i Visma: Morsomt, krevende og lærerikt

Det lett å være ung og fersk i Visma. – Det er et unikt miljø i Visma som er vil­lige til å satse på unge mennesker.

Det vrimler av energi og entusiasme blant Vismas unge og kloke hoder. Felles for dem er at de er nyutdannede og sultne på suksess. Visma har en rekke ulike programmer for unge talenter. Både summer internships for frem­gangsrike studenter og trainee-program for ny­utdannede. Det er fokus på personlig utvikling, faglig oppfølging og ikke minst en utfordrende hverdag.

BRATT LÆRINGSKURVE

Mens andre leser Jo Nesbø på bussen sitter Anne Christine Solhaug med nesen dypt ned i en bok om service design. – Det er en bok som handler om hvordan man går fra å selge produk­ter til å tilby tjenester, forklarer hun ivrig, og leg­ger til; det er så mye å lære og jeg føler virkelig at jeg får bruk for kunnskapen jeg tilegner meg.

Anne er 26 år, tidligere management trainee i Visma, og nyansatt som Lean Manager.

– Læringskurven har vært stupbratt, forklarer hun og viser kurven med armen. Man utfordres innenfor så mange forskjellige problemstillinger og forretningsområder i løpet av trainee-perio­den. En av de mest verdifulle erfaringene hun nå tar med seg i sin nye jobb er alt hun har lært om seg selv. – Det høres kanskje ut som en kli­sjé, men jeg har virkelig lært meg selv å kjenne i løpet av året som management trainee.

ET HEKTISK ÅR

Det har vært en krevende reise med fem pro­sjekter i fem forskjellige divisjoner og i fem for­skjellige juridiske selskap – hvert prosjekt på to måneder. – Jeg har lært hva jeg liker å jobbe med, hva som motiverer meg, hvordan jeg blir oppfattet i ulike situasjoner og hvor hardt jeg kan presse meg selv. Det var uten tvil et utfor­drende år fylt med mange spennende opplevel­ser og nye inntrykk, sier hun.

TWITTER VAR AVGJØRENDE

Anne fikk vite om Vismas management trainee program gjennom twitter. – Det var helt tilfel­dig. En venn av meg fulgte @VismaTrainee, jeg syntes det hørtes spennende ut og bestemte meg for å følge traineekontoen, jeg også. Jeg ble møtt med åpenhet og masse nyttig informa­sjon, forteller Anne.

Twitter_AC

VARIERT HVERDAG

Mikko Keinonen (28) synes det var vanskelig å bestemme seg for hvilken retning han skulle gå etter endte studier. Han var ganske sikker på at han hadde lyst til å jobbe med business control og forretningsutvikling, men ønsket å bygge en bred plattform før han spesialiserte seg. Tidlige­re kjennskap til Visma gjorde at han oppdaget trainee-muligheten.

– Jeg var bevisst på at jeg ville prøve litt for­skjellig før jeg tok det «endelige» valget for hva jeg skulle jobbe med. Jeg tenkte at dersom jeg valgte noe innen rådgivning ville jeg fort bli væ­rende i det «sporet». Derfor passet en trainee-stilling perfekt.

Under perioden har Mikko, slik som Anne, vært med på en reise med bratt læringskurve.

– Under trainee-perioden fikk jeg tidlig an­svar, et stort nettverk, og mange varierende oppgaver. Det var både krevende og spennen­de å skulle sette seg inn i nye problemstillinger. Når man jobber intenst med et prosjekt i en så begren­set periode, kan det være vanskelig å gi slipp. Man vil gjerne jobbe videre og tenke mer lang­siktig, samtidig er det spennende å begynne med noe nytt, forklarer han.

Ifølge de to er det lett å være ung og fersk i Visma. – Det er et unikt miljø i Visma som er vil­lige til å satse på unge mennesker. Visma lever av innovasjon. Her har vi unge har mye å bidra med, sier Anne. – Vi ble virkelig godt tatt imot, med gode introduksjoner fra prosjekteiere var det lett å komme inn, sier Mikko.

BALANSEKUNST

I løpet av trainee-perioden skal man gjennom fem prosjekter. Det er mye man skal sette seg inn i både med tanke på organisasjonsstruktur, ar­beidskultur og ikke minst prosjektet i seg selv. Som fersk i arbeidslivet kan det være vanskelig å finne balansen mellom når jobben er gjort godt nok, og ikke minst avgrense av leveransen.

– Det er kanskje det som er akilleshælen for oss som deltar i trainee-programmet. Når man jobber to måneder med et prosjekt er det vik­tig at man klarer å gjøre en god jobb og levere det man skal. Da må man prioritere hardt, sier Mikko. De samme erfaringene gjorde Anne seg. – Når jeg ser tilbake, er det helt klart at jeg overpresterte, la for mye i oppgaven og gikk litt utover rammen for prosjektet i min første leve­ranse. Det er det jo også mye læring i, sier hun og smiler.

Ung og interessert i Visma? Vi har mange spennende muligheter for deg.

Artikkelen har tidligere vært publisert i vårt kundemagasin Vismagazine.

Mest populære