Gå til hovedsiden

Tenk grønt også når du skal arrangere møter og konferanser!

Miljøfokus har blitt en svært viktig del av en bedrifts innkjøpsstrategi. Både i det private og offentlige blir det stilt stadig strengere mijøkrav til leveranse av tjenester, produkter og ytelser, og i mange tilfeller kan dette være avgjørende ved valg av leverandører. I takt med samfunnskrav og lovgivning er dette noe som kommer å få et enda større fokus i fremtiden, og tilbydere av ulike tjenester og produkter må tilpasse seg dette. Mange bedrifter er flinke til å prioritere miljø når de skal gå til større innkjøp, men hvor flink er man egentlig når man skal arrangere kurs og konferanse?

Grønn Konferanse er et nyutviklet konsept innen hotellbransjen som legger vekt på å tilby kundene et miljøvennlig alternativ når man skal holde en konferanse. Grønn Konferanse er et samarbeid med kunden om et felles mål om å tilrettelegge for størst mulig reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med konferansen. Det er altså ikke bare å kjøpe en Grønn Konferanse, det blir også stilt sterke krav til kunden om at de har et genuint miljøengasjement, sier kommunikasjonsrådgiver i Thon Hotels Camilla Gulsett. Et av kravene er nemlig at kjøperen/arrangøren av konferansen skal være miljøsertifisert eller kan dokumentere at man er i en slik prosess.

Gulsett utdyper at Grønn Konferanse er en tredjeparts sertifisering fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og er pr i dag den eneste miljøsertifiseringen på konferanser som er tilgjengelig. Hun presiserer videre at en Grønn Konferanse er når man tenker miljø fra A til Å. Alt fra hvordan man kommer seg til destinasjonen hvor konferansen skal holdes til aktiviteter og mat. På Grønne Konferanser samarbeider man med lokale aktører både når det gjelder transport, events, mat og drikke. Det stilles også strenge krav til alle leverandører av rekvisita.  Gjennom tett dialog mellom kunde og leverandører skal man sikre at alle ledd i konferansen blir så miljø- og klimavennlig som mulig.

De bedriftene som velger Grønn Konferanse i dag, er bedrifter som gjør det fordi de er engasjert i miljø og fordi de ser at dette er en naturlig videreføring av deres egen miljøpolicy. Det er bedrifter som har et sterkt miljøengasjement.

Det kan være vanskelig å orientere over hvilke leverandører som har det riktige miljøfokuset, hvorfor ikke overlate dette til fageksperter?

Mest populære