Gå til hovedsiden

Teknologi vil revolusjonere regnskapsbransjen

På grunn av strukturendringer er det grunn til å tro at de fem største aktørene i regnskapsbransjen vil ha 80 prosent av det norske markedet i løpet av dette tiåret.

Endringer i regnskapsbransjen
Endringer i regnskapsbransjen

Visma Services, en av de største aktørene, er godt rustet. Roar Wiik Andreassen, divisjonsdirektør i Visma BPO, har gjort sine tanker om endringene og mener det er teknologien som vil drive frem endringene og revolusjonere bransjen. Vi skal være en ”frontrunner” i de struktur- og teknologiendringene som kommer, sier han.

Flere konkurrerer om regnskapsoppdragene

Bortfallet av revisjonsplikten for små og mellomstore selskaper har bidratt til at revisjonsselskapene har begynt å konkurrere med regnskapsbyråene og flere banker har begynt å kjøpe opp regnskapsbyråer. – Jeg registrerer at det stadig kommer nye aktører på banen som sier at de har kommet for å revolusjonere, prege og fornye regnskapsbransjen. Felles for dem alle er at de starter opp med spissede tjenester og produkter i nisjer av vår bransje. Vi som er store aktører i bransjen er nok litt tregere på avtrekkeren, og trenger derfor noen nye konkurrenter som utfordrer oss på enkelte områder. Det får oss til å skjerpe oss, sier Wiik Andreassen.

Kundebehovene endres

Endringene som kommer innebærer at et regnskapsbyrå som Visma Services vil måtte jobbe på en annen måte. Ressursbasen kommer til å se helt annerledes ut om fem år, fordi kundebehovene kommer til å endre seg i takt med teknologiutviklingen i bransjen. Wiik Andreassen er opptatt av å skape en enda mer spennende arbeidsplass, der stadig flere deltar i kundekontakt og rådgivning, som gir verdiøkende tjenester for kundene. Samtidig vil selskapet utnytte de fordelene det er å være en del av et stort konsern ved å utnytte kompetansen og kunnskapen i konsernet til å skape løsninger, tjenester og produkter. Dette vil øke konkurransefortrinnet i markedet og skaper økt nærhet til og lojalitet hos kundene.

Automatisering av tjenester

Kundeundersøkelser viser at kundene i økende grad etterspør proaktivitet, kundedialog og rådgivning. Samtidig ser man at flere av basistjenestene i regnskapsbransjen som føring av bilag og reiseregninger vil automatiseres. Det vil si at kundene selv kan benytte nettskyen og konfigurere hvilke tjenester de ønsker. Dermed vil kompetansen og innholdet i den tradisjonelle regnskapsmedarbeiderrollen endre seg mot mer rådgivning, tilpasset kundens behov.

For Visma Services er målet fortsatt å være en ledende aktør i regnskapsbransjen. Vi har de økonomiske musklene til å delta i konsolideringen av bransjen, og vi har kompetansen og innovasjonskraften som skal til for å lykkes, sier Wiik Andreassen.

Roar_Wiik_Andreassen_200x150

Roar Wiik Andreassen, divisjonsdirektør i Visma BPO, +47 907 47 413

Mest populære