Teknologi vil revolusjonere regnskapsbransjen

På grunn av strukturendringer er det grunn til å tro at de fem største aktørene i regnskapsbransjen vil ha 80 prosent av det norske markedet i løpet av dette tiåret.