Gå til hovedsiden

Teknologi bør bygges av en mangfolding arbeidsstyrke

Visste du at den første dataprogrammereren var en kvinne? På 1840-tallet skrev Ada Lovelace verdens første maskinelle algoritme. Spoler du frem til i dag er teknologi hovedsakelig en mannsverden. Hvorfor er dette problematisk, og hvordan kan vi endre denne kursen?

Mangfold i Visma

Dette innlegget ble først publisert på vår engelske blogg og du kan lese det originale innlegget her

Når vi ser tilbake på historien, er det tydelig at teknologi ikke er et felt hvor kvinner er nykommere. Likevel er teknologibransjen, slik vi kjenner den i dag, fortsatt preg et av ubalanse mellom kjønn og ulikheter.

Hvorfor er mangel på kvinner i teknologibransjen et problem?

Vi er alle forbrukere av teknologi på en eller annen måte. Mangel på mangfold i teknologibransjen påvirker hver enkelt av oss.

Hvorfor? Fordi teknologi uten tvil er den sterkeste bidragsyteren til å forme fremtiden. Dette betyr at mye av makten i å bygge morgendagens samfunn ligger i hendene på de som designer og utvikler teknologien vi bruker.

Men når bare deler av befolkningen dominerer teknologibransjen, danner det et skjevt grunnlag for å utvikle teknologi beregnet for hele samfunnet – som er langt mer mangfoldig. Mangel på mangfoldige perspektiver og representasjon av mennesker i teknologi kan derfor føre til ytterligere sosiale ulikheter.

Teknologi for ulike behov bør bygges av mennesker som forstår disse behovene; med andre ord en mangfoldig arbeidsstyrke.

“Building the society of tomorrow is far too large of a responsibility for only certain demographics to have control of.”

Hvorfor er kvinner underrepresentert innen tech?

Når man ser på statistikken, er ulikheten innenfor Tech ganske svimlende.

I dag utgjør kvinner 28 % av de ansatte i den norske IT-sektoren (Kantar). Grovt sett mener Kantar art bare 3 av 10 innenfor bransjen er kvinner, samt at kvinner er i mindretall innenfor alle stillingskategorier. 

Det reiser spørsmålet: hvorfor er kvinner fortsatt underrepresentert innen tech i 2022?

Svaret på dette er komplekst, men det er noen relaterte grunner til at kvinner er underrepresentert innen teknologi:

Å jobbe i teknologi er fundamentalt misforstått

«Teknologi er mer enn koding»

Vi må redefinere hva det vil si å jobbe med teknologi. Teknologi er mer enn koding. Å skape en karriere innen teknologi er for alle, men mange har en dårlig forståelse av hva det å jobbe i denne bransjen faktisk innebærer.

Ettersom teknologibransjen blomstrer, må mange spennende nye roller fylles i fremtiden. Det gir rom for folk med forskjellige bakgrunner, interesser og ferdigheter muligheter. Selvfølgelig trenger vi dyktige programmerere, men vi trenger også folk som forstår hvordan teknologien kan brukes i bedrifter og samfunn for å skape en bedre arbeidsplass og samfunnet som helhet. Å jobbe med salg, produktutvikling, kundeopplevelser og juridiske krav betyr også å jobbe med teknologi.

For få kvinner ser for seg en karriere innen teknologi

Selv om det er vilje til å ansette flere kvinner innen teknologi, mangler vi fortsatt kvinner med nødvendig motivasjon og kompetanse, da for få velger å studere STEM-fag (naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk).

Å fremme teknologi som et mulig utdannings- og karrierealternativ må begynne i tidlig alder. Samfunnet, skolene og bransjen har et stort ansvar når det gjelder å introdusere barn, og spesielt unge jenter, for alle aspekter av hvordan arbeid med teknologi ser ut. Som for eksempel å erkjenne at å jobbe med teknologi betyr å bidra til å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid, noe som kan inspirere flere jenter til å velge en karriere innen teknologi.

Kvinnelige forbilder betyr noe – men vi trenger flere

Uten kvinnelige rollemodeller innen teknologi kan det være vanskelig for andre kvinner å forestille seg selv i en bransje som ofte identifiseres med mannlig ledelse og stereotypier.

Synlige kvinnelige rollemodeller kan i hovedsak føre til et skifte i disse oppfatningene, og teknologiselskaper har ansvar for å promotere sine kvinnelige ansatte både i og utenfor organisasjonen. Heldigvis har kvinnelige grunnleggere og teknologiledere blitt mer merkbare de siste årene gjennom initiativer som nettverk og mentorprogrammer.

Les også: Berit Braut kåret til en av Norges mest fremtredende tech-kvinner

Mangfold og inkludering for bedre virksomhet

Det er viktig å understreke at mangfold handler om mer enn kjønnsbalanse, og at det er like viktig å adressere mangfold på alle nivåer. Uten problemløsere som representerer alle bakgrunner og særegne perspektiver, vil det være begrenset innovasjon og tenkning utenfor boksen. Det er bevist at inkluderende tenkning ganske enkelt gir bedre og mer bærekraftige forretningsresultater.

Heldigvis er vi på rett vei, og er vitne til en teknologisk industri som gradvis utvikler seg mot likestilling på arbeidsplassen. Likevel har vi fortsatt en vei å gå, men ved å behandle mangfold som en topp forretningsprioritet med en felles forpliktelse kan vi endre kursen sammen. Er du med oss?

Vi er på utvider teamet og ansetter til flere stillinger:

Sjekk ut våre ledige stillinger

Mest populære