Gå til hovedsiden

Visma på Tableau Cinema Tour

Visma deltok i høst på Tableau Cinema Tour i Oslo, som gullpartner av Tableau. Det hele var pakket inn som en kinoopplevelse, med filmmusikk, analyseeksempler fra kinoverden, samt popcorn. Tableau gav fra scenen en morsom demonstrasjon av verktøyet, hvor de analyserte data fra IMDb pluss andre datakilder for å finne «The recipe for the perfect movie». 

bilde fra Tableau cinema tour eventet

I tillegg til å stille med stand, var Visma en av to samarbeidspartnere som presenterte Tableau prosjekter fra scenen. Visma presenterte prosjektet som bygger en helhetlig rapporterings- og analyseløsning for alle selskaper i Visma gruppen. Dette er et omfattende prosjekt med store ambisjoner. Visma har en klar strategi om å være datadrevne i analyser og beslutninger, og det har også blitt uttalt at vi en gang i fremtiden «bør vi kunne kjøre styremøtene i Tableau». Prosjektet har etablert en felles Tableau tjeneste med felles datakilder, hvor selskaper i Visma gruppen kan kombinere disse med lokale datakilder. Dette omfatter finansiell analyse og rapportering, produkt- og markedsanalyser, kunde og segmentanalyser med mer. Visma har med sine 5 divisjoner, 6 600 ansatte, over 750 000 kunder og et stort antall transaksjoner, svært mye data og krevende analyse-problemstillinger.

Som gullpartner av Tableau formidler Visma Consulting Tableau lisenser. Visma Consulting hjelper også kunder med analyse- og rapporteringsprosjekter, samt med å etablere analyseplattformer med Tableau. Selskapene i Visma Consulting har lang erfaring fra denne typen prosjekter, og kan bistå med alle typer problemstillinger innenfor analyse- og rapporterings-sferen.

 

All analyse og rapportering starter med data

Data må både være av riktig kvalitet og relevans for området som skal analyseres, samt innhentes og bearbeides på riktig måte. Innhenting og bearbeiding skal bidra til å sikre både kvalitet og relevans, men må også gjøres på en slik måte at tilgjengelighet og ytelse ivaretas. At sluttbrukere må vente i flere minutter på analyser og rapporter vil ofte ødelegge verdien og bruken av løsningen. Visma Consulting hjelper kunder med dataintegrasjon og fornuftig sammenstilling av datakilder, enten det være seg gjennom datavarehusløsninger, eller at datakildene knyttes direkte til Tableau.

Foruten viktigheten av data, er tilnærmingen til analyse og datavisualisering viktig. For de fleste analyseprosjekter er målsetningen bedre innsikt og bedre beslutninger. Økt innsikt skapes gjennom bedre forståelse for situasjonen virksomheten er i. Dette er enkel tilgang til finansielle måltall, salgs- og markedsanalyser og produksjonstall, og koblinger av disse til nye måltall. Innsikt er heller ikke bare forståelse for nåsituasjon, men også analyser om fremtiden. Dette kan være trendanalyser, analyser som kartlegger hva som vil skje dersom ulike måltall endrer seg, eller avanserte matematiske prediksjoner. Bedre innsikt i virksomhetens nå-situasjon, i kombinasjon med analyser som peker på fremtidig utvikling vil gi grunnlag for bedre beslutninger. Dette kan være mer innsiktsdrevne beslutninger om kunder, tjenester, produksjon og finans. Dyptpløyende analyser har liten verdi dersom mottakeren ikke forstår budskapet, derfor har datavisualisering også blitt et viktig moment. Tableau lar analytikeren oppsummere sine analyser i rekke enkle, lett forståelige og vakre visualiseringer. Dette kan være alt fra enkle diagrammer, grafer og kart til mer avanserte mangedimensjonale plot.

 

Kom i gang med datadreven innsikt og beslutningsstøtte i dag

Les mer om hva Visma kan tilby og last ned gratis prøveversjon av Tableau

Delta på introduksjonskurs i Tableau

 

Mest populære