Gå til hovedsiden

Spend management – høres det gresk ut for deg?

Alle er enige om at det er viktig å måle effekten av innkjøpsavtaler, men ikke alle har kunnskap eller verktøy til å gjøre dette. Spend Management gir en god start med tanke på å få oversikt over organisasjonens innkjøp og utvikling over tid.

En spendanalyse gir en oversikt over organisasjonens innkjøpsmønster fordelt på ulike innkjøpsområder, leverandører og eventuelle andre kategorier som antall transaksjoner, kostnad pr transaksjon, fordeling pr avdeling etc. Spendanalysen gir normalt sett svar på følgende:

  • Hva kjøper vi?
  • For hvor mye kjøper vi?
  • Fra hvilke leverandører kjøper vi?
  • Hvem i organisasjonen gjør innkjøp?

Hva oppnår du med en spendanalyse?

Med en god spendanalyse får du blant annet oversikt over din nåværende situasjon. Ut i fra dette kan du definere prosjekter og eventuelle aktiviteter som skal lede frem til besparinger. Du kan starte dette arbeidet med kategoristyring av innkjøp for å ta tak i dette besparingspotensiale.

Med kontinuerlig gjennomføring av spendanalyser får du en mulighet til å «se i bakspeilet» – har en oppnådd målsetninger innenfor de ulike kategoriene, hva er utvikling når det gjelder avtalelojalitet? Eventuelt hvilke innkjøpskategorier eller del av virksomheten må prioriteres i neste periode?

Hvilke verktøy finnes?

EBG Network gjennomførte nylig et webinar for CFOer i store nordiske selskap, en av tilbakemeldingene en mottok i webinaret var at at bare 7% av de spurte oppga at de er fornøyd med informasjonen de har om sitt spend.  Dette bekrefter våre erfaringer om at det er begrenset med gode standardløsninger for gjennomføring av spendanalyser. Vi er derfor glade for at Visma med sin samarbeidspartner Effso har lansert et enkelt og kraftig verktøy for spendanalyse – Spendency. Løsningen er skybasert og legger et enkelt grunnlag for å granske nærmere hva og hvor mye en organisasjon kjøper, hvem som kjøper og hvem man kjøper det fra. Verktøyet visualiserer hvordan kostnadene fordeler seg i en virksomhet.

Hva er status i din virksomhet – har du tilfredsstillende oversikt over din virksomhet sitt spend?

Les gjerne mer om alle våre løsninger innen innkjøp!

Mest populære