Spend management – høres det gresk ut for deg?

Alle er enige om at det er viktig å måle effekten av innkjøpsavtaler, men ikke alle har kunnskap eller verktøy til å gjøre dette. Spend Management gir en god start med tanke på å få oversikt over organisasjonens innkjøp og utvikling over tid.