Søknadsfrist for momsrefusjon for utenlandske selskap

Søknadsfristen for momsrefusjon for utenlandske næringsdrivende for merverdiavgift påløpt i 2012 er 30. juni 2013.

Næringsdrivende i utlandet som ikke har hatt avgiftspliktig omsetning i Norge de siste 12 måneder har rett til refusjon av inngående moms dersom:

 1. avgiften gjelder anskaffelse av varer eller tjenester i Norge eller innførsel av varer til Norge og varene eller tjenestene er til bruk i den utenlandske virksomheten,
 2. den utenlandske virksomhetens omsetning hadde vært avgiftspliktig dersom omsetningen hadde skjedd i Norge, og
 3. avgiften hadde vært fradragsrberettiget dersom virksomheten var registrert i Norge.

Søknad om refusjon skal sendes til skattekontoret, og må minst inneholde:

 • salgsdokumentene det søkes om refusjon for,
 • attestert tolldeklarasjon dersom det gjelder varer innført til Norge, og
 • bekreftelse fra offentlig myndighet i det land virksomheten drives om at søkeren i søknadsperioden har drevet næringsvirksomhet som beskrevet over.

Skattedirektoratet har utarbeidet et eget skjema for søknad om refusjon, dette finner du på:

https://www.skatteetaten.no/Skjemaer/Refusjon-mva-utenlandsk-naringsdrivende/ eller www.taxnorway.no

Ønsker du bistand til søknad om refusjon av merverdiavgift, kontakt Visma Advokater AS. E-post: advokater@visma.com, telefon: 46 40 40 00.

Mest populære

 • Analyse av kundetilfredshet

  Hvordan måle og analysere kundetilfredshet?

  Kundelojalitet og kundetilfredshet er noen av de sterkeste driverne for lønnsomhet. Samler man inn data for å måle kundetilfredshet i selskapet, kan man enkelt skape seg innsikt og kunne ta beslutninger raskt, ved hjelp av datavisualisering. 

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.