Gå til hovedsiden

Søknadsfrist for momsrefusjon for utenlandske selskap

Søknadsfristen for momsrefusjon for utenlandske næringsdrivende for merverdiavgift påløpt i 2012 er 30. juni 2013.

Næringsdrivende i utlandet som ikke har hatt avgiftspliktig omsetning i Norge de siste 12 måneder har rett til refusjon av inngående moms dersom:

  1. avgiften gjelder anskaffelse av varer eller tjenester i Norge eller innførsel av varer til Norge og varene eller tjenestene er til bruk i den utenlandske virksomheten,
  2. den utenlandske virksomhetens omsetning hadde vært avgiftspliktig dersom omsetningen hadde skjedd i Norge, og
  3. avgiften hadde vært fradragsrberettiget dersom virksomheten var registrert i Norge.

Søknad om refusjon skal sendes til skattekontoret, og må minst inneholde:

  • salgsdokumentene det søkes om refusjon for,
  • attestert tolldeklarasjon dersom det gjelder varer innført til Norge, og
  • bekreftelse fra offentlig myndighet i det land virksomheten drives om at søkeren i søknadsperioden har drevet næringsvirksomhet som beskrevet over.

Skattedirektoratet har utarbeidet et eget skjema for søknad om refusjon, dette finner du på:

https://www.skatteetaten.no/Skjemaer/Refusjon-mva-utenlandsk-naringsdrivende/ eller www.taxnorway.no

Ønsker du bistand til søknad om refusjon av merverdiavgift, kontakt Visma Advokater AS. E-post: [email protected], telefon: 46 40 40 00.

Mest populære