Søknadsfrist for momsrefusjon for utenlandske selskap

Søknadsfristen for momsrefusjon for utenlandske næringsdrivende for merverdiavgift påløpt i 2012 er 30. juni 2013.