Gå til hovedsiden

Søknadsfrist for momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Idrettslag og andre frivillige og ikke-fortjenestebaserte organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Dette vil medføre en direkte reduksjon av organisasjonens kostnader i foregående år, og det er derfor viktig å være oppmerksom på ordningen.

Kompensasjonsordningen er en støtteordning fra regjeringen for å lette de frivillige organisasjonenes kostnadsbyrde ved ikke-fortjenestebasert drift. Søknaden gjelder merverdiavgift påløpt i foregående regnskapsår og søknad må baseres på revidert årsregnskap.

Fristen for å levere søknad om kompensasjon for merverdiavgiftskostnader i 2012 er 1. september 2013.

Dersom organisasjonen består av flere organisasjonsledd, skal sentralleddet fremme søknad på vegne av hele organisasjonen. F.eks. må idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund søke via forbundet, dette gjelder også aksjeselskap fullt ut eiet av idrettsklubber som er tilknyttet NIF.

Merk at sentralleddet i din organisasjon kan ha andre frister enn den nevnt over. For idrettslag tilknyttet NIF må kompensasjonssøknad være levert til forbundet senest 15. august 2013.

I 2013 er det over statsbudsjettet bevilget 948 mill. kroner. Den potten utgjør det totale beløpet regjeringen utbetaler i kompensasjon. Dersom det ikke er full dekning til alle søknadene, vil hver søknad bli avskåret forholdsmessig.

Det er Lotteri og stiftelsestilsynet som administrer ordningen, og søknader om kompensasjon skal sendes direkte til dem. Det er sentralleddet som sender søknad til tilsynet på vegne av hele sin organisasjon.

Mest populære