Søknadsfrist for momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Idrettslag og andre frivillige og ikke-fortjenestebaserte organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Dette vil medføre en direkte reduksjon av organisasjonens kostnader i foregående år, og det er derfor viktig å være oppmerksom på ordningen.