Gå til hovedsiden

Søke videregående skole?

Skal du søke videregående skole fra høsten? Fristen er like rundt hjørnet!

Hva er phising?

Fristen for ordinært inntak på videregående skoler nærmer seg. Søknadsprosessen er ganske enkel, men det er allikevel en del ting å sette seg inn i. Under ligger et knippe tips, litt bakgrunnsstoff samt noen nyttige lenker. 

Hvordan søker jeg? 

Du logger inn på vigo.no med elektronisk ID. Inne i portalen blir du ledet gjennom søknaden skritt for skritt. Søknadsfristen er 1.mars for ordinært inntak. Dersom man søker opptak på særskilt grunnlag, må søknad være inne innen 1. februar. Det første inntaket er vanligvis klart rundt begynnelsen av juli, men her kan det være forskjeller mellom fylkene, så viktig å gå inn på nettsidene til fylket der du søker plass. 

Husk å svare!

Viktig å huske at du må sende svar når du får tilbud om plass ved en skole, og at svarfristen er kort. For å unngå stress i sommerferien kan du registrere et forhåndssvar samtidig som du sender inn søknaden om skoleplass eller innenfor den perioden fylket har satt for forhåndssvar. Hvis du får melding (SMS eller epost) om at du har kommet inn ved andreinntaket (begynnelsen av august) svarer du enten inne på vigo.no, eller ved å møte opp på skolen. Følg med på fristene til fylket ditt. Mer om søknadsfrister og inntakskalender her. 

Vil du søke på særskilt grunnlag? 

Noen søkere kan ha fortrinnsrett ved søkningen til videregående. Dette kan for eksempel være hvis man har behov for spesialundervisning, eller hvis det er begrenset hvilke utdanningsprogram man kan klare å gjennomføre. Det knytter seg en del spesielle frister og formelle krav til denne søknadsprosedyren. Søkere kan også tas inn etter såkalt “Individuell behandling.” Heller ikke i dette tilfellet er inntaket basert på poengberegning, men på andre hensyn, som for eksempel at man trenger spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. 

Her er link til info for minoritetsspråklig søkere.

Hvilke rettigheter har jeg som søker?

a) Du kan søke på grunnlag av ungdomsrett

Alle norske elever har rett til tre års videregående opplæring når de har fylt 15 og fullført grunnopplæringen. Det betyr for de fleste ungdomsskolen. Den retten gjelder ut det skoleåret du fyller 24 år. 

Les mer om ungdomsretten her

b) Du kan søke som voksen

Hvis du er eldre enn 24 år og av en eller annen grunn ikke brukte ungdomsretten din, har du allikevel rett til 3 års videregående opplæring. Som ved ungdomsrett må du ha fullført grunnskolen. Voksenretten omfatter også dem som har påbegynt videregående, men ikke fullført, i et annet land enn Norge. Din fylkeskommune kan gi deg en realkompetansevurdering (vurdering av kunnskaper og ferdigheter som ikke er dokumentert) som grunnlag for inntak. 

Flere detaljer om voksenretten.

c) Hvis du verken har ungdoms- eller voksenrett 

Det skjer at noen har mistet retten sin av ulike årsaker og gjerne vil forsøke på ny. Eller at de har valgt feil og vil ta videregående om igjen. Det er opp til den enkelte fylkeskommune å tilby slik videregående opplæring. Viktig å merke seg i den forbindelse at de som har bestått et opplæringsløp fra før, stiller sist ved innsøkningen.

Hva kan du søke på? 

Valget står mellom 15 ulike utdanningsprogram. Noen av disse gir deg generell studiekompetanse (5 stk). Etter at du har bestått et treårig løp innen et av disse opplæringsløpene, kan du søke deg inn på universiteter og høyskoler. Andre løp danner grunnlaget for en yrkesutdanning (10 stk).

Her ser du alle programmene. 

Er jeg garantert å få ønsket utdanningsprogram?

Når du søker vg1, skal du liste opp tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge. Du konkurrerer på grunnlag av karakterene dine her, så det er ikke sikkert du får oppfylt førsteønsket. Men du er garantert å komme inn på ett av utdanningsprogrammene. Musikk/dans drama og Idrettsfag kan også legge ferdigheter til grunn ved inntaket. 

Inntaksregler og poengberegning kan du lese mer om her. Det kan også ligge inntaksregler på fylkeskommunens hjemmeside.

Hva hvis jeg vil søke en privatskole?

Da tar du kontakt med skolen det gjelder og søker direkte. Gå inn på den enkelte skoles nettsider, der står det hvordan du går fram. Noen privatskoler kan også søkes via vigo.no.  Hvis du har spørsmål tar du kontakt med skolen.  

Lover_og_regler_skole
Lover_og_regler_skole

Kan jeg søke på en skole i et annet fylke?

Det er fullt mulig. Hvis skolen har landsdekkende linjer (typisk skoler med idrettsfag eller musikk) eller hvis det foreligger en avtale mellom fylkene om søking over fylkesgrensene, stiller du likt med andre søkere i det fylket. Hvis ikke, har søkere fra hjemfylket fortrinnsrett. I tilknytning til dette foreligger det en del spesielle bestemmelser som du kan lese om her

Må jeg søke på ny hvert år?

Ja, du må som en hovedregel søke hvert år, selv om enkelte skoler også har automatisk opprykk. Dersom du er tatt inn på et utdanningsprogram, har du rett til 3 års opplæring på et av de programområdene som tilhører utdanningsprogrammet du har valgt, men du må ha bestått alle fag fra vg1 og konkurrerer om plassene på vg2 og vg3 med karakterene dine som grunnlag. Hvis du ikke kommer inn på vg2/vg3 på den skolen du går, vil du få tilbud ved en annen skole. Det er viktig å søke flere alternative vg2/vg3 innenfor utdanningsprogrammet og også føre opp flere skoler.

Bærekraftsrapportering byggebransjen

Kan jeg søke stipend?

Ja, du kan søke forskjellige former for stipend gjennom Lånekassen. Du kan få stipend til dekning av skolebøker og utstyr dersom du har ungdomsrett og går på vg1, vg2 eller vg3. Du kan også få borteboerstipend, noe som betinger at du ikke bor sammen med foreldrene dine. Det er også et par andre krav som knytter seg til dette stipendet. Avstanden til hjemmet må for eksempel være mer enn 40 km, og reisetiden mer enn 3 timer t/r. Sjekk om du kan få borteboerstipend her. Hvis familien din har lav inntekt, kan du i tillegg søke inntektsavhengig stipend. 

Kan jeg få generell studiekompetanse selv om jeg har tatt en yrkesutdanning?

Det kan du. Du kan bygge på yrkesutdanningen med et påbygningsår slik at du oppnår generell studiekompetanse. Alle som har bestått yrkesopplæringen etter 2014 har påbyggingsrett.. Se Opplæringsloven §3-1 (nest siste avsnitt) og §4A-3

Mest populære