En god innkjøpsprosess fører gjerne til reduserte kostnader, god kvalitet og brukeropplevelse

Innkjøpssamarbeid gir mulighet for kostnadsreduksjon og økt effektivitet

Kostnadsreduksjon og økt effektivitet er ofte to av bedriftens viktigste fokusområder. Det å innføre endringer i hvordan bedriften gjennomfører innkjøp kan gi raske besparelser og mer effektive prosesser.

I følge en undersøkelse gjennomført av KPMG er det å sette bort bedriftens innkjøp og det å inngå et innkjøpssamarbeid to av de største mulighetene en bedrift har til å raskt redusere kostnader. Det å analysere hvordan innkjøp gjennomføres i bedriften i dag er ofte det beste utgangspunktet for se potensielle forbedringer. Ved å svare på følgende spørsmålene får man et godt overblikk over dagens innkjøpssituasjon:

  • Hvem er ansvarlig for innkjøp?
  • Hvilke leverandører handler vi fra?
  • Hvor mye handler vi hos hver enkelt leverandør?

Hvordan oppnå kostnadsreduksjon og økt effektivitet?

Det neste steget blir å se på hvordan bedriften ønsker å gjennomføre innkjøp i fremtiden. Kritiske spørsmål som kan stilles i denne fasen er:

  • Hvilke fordeler kan bedriften oppnå ved å outsource innkjøp eller deler av bedriftens innkjøp?
  • Er det andre leverandører enn de bedriften bruker i dag vi kan oppnå optimale betingelser hos i form av kvalitet og besparelser?
  • Er det tiltak vi kan gjøre for å samle bedriftens innkjøpsvolum hos den leverandøren vi finner mest optimal for våre innkjøp for å dermed oppnå større besparelser?

Kostnadseffektivitet gjennom samarbeid

Det å inngå et samarbeid med en leverandør som daglig driver med forhandling av innkjøpsavtaler kan spare bedriften for manuell håndtering av innkjøpsavtaler, samtidig som en slik leverandør ofte har opparbeidet standardiserte prosesser for hvordan innkjøpsprosessen gjennomføres. En god innkjøpsprosess fører gjerne til reduserte kostnader, god kvalitet og brukeropplevelse.

Hva oppnår du ved å inngå et innkjøpssamarbeid?

  • Stordriftsfordeler ved at flere bedrifter går sammen for å oppnå større volum og reduserte priser.
  • Eliminerer den manuelle håndteringen av leverandører og forhandlinger.
  • Flere ansatte kan konsentrere seg om selskapets kjernevirksomhet.
  • Samlet innkjøp hos et fåtall leverandører med optimal pris og kvalitet.

Visma Innkjøpssamarbeid
Visma er Nordens største innkjøpssamarbeid og gjennomfører forhandlinger av innkjøpsavtaler på vegne av 7.000 norske bedrifter med et innkjøpsvolum på over 2 milliarder kroner. Ved å bli en del av Visma Innkjøpssamarbeid kan du redusere kostnader knyttet til ikke-strategiske innkjøp, samtidig som du frigjør tid til selskapets kjernevirksomhet.

Her kan du lese om Visma Innkjøpssamarbeid og våre avtaler.

Kontakt Visma Innkjøpssamarbeid for en uforpliktende prat.

Anette Wiraas Karlsen har markedsansvaret for Visma Innkjøpssamarbeid. Hun har en master i Internasjonal ledelse med spesialisering i markedsføring fra University of Roehampthon og en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI.
Connect with Anette: