Diettgodtgjørelse på reiser som varer utover hele døgn

diett på reise

Fra 1. januar 2019 trådte nye trekkregler i kraft for beregning av diettgodtgjørelse på reiser som varer utover hele døgn. Det betyr at Skattedirektoratets (SKD`s) trekkfrie satser og statens satser for diettgodtgjørelse på slike reiser nå er forskjellig.

Statens satser

Har du som arbeidsgiver forpliktet deg til å følge satsene i Statens reiseregulativ ved dekning av diettgodtgjørelse? Statens særavtaler for 2020 er ikke offentliggjort ennå. Inntil ny avtale med nye satser offentliggjøres så brukes satsene fra 2019.

For reiser med overnatting er satsen p.t. kr. 780,- pr. døgn. Som døgn etter statens særavtaler (reiseregulativer) regnes en periode på 24 timer som løper fra reisens starttidspunkt.

Hvis en reise påbegynnes mandag klokken 08.00 og avsluttes tirsdag klokken 18.00, vil den som reiser ha krav på kr 780 for perioden mandag kl 08.00 til tirsdag 08.00. Da oppstår spørsmålet hva den ansatte har krav på for perioden fra tirsdag klokka 08.00 til tirsdag klokka 18.00. Svaret på dette er nå at ansatte har krav på diettgodtgjørelse etter satsene som gjelder for dagsreiser for disse timene. Dette medfører at satsen for det påfølgende døgnet vil variere, avhengig av om reisen varer over eller under tolv timer inn i påfølgende døgn.

Eks 1:

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Krav på diett etter statens satser: kr. 780 + kr. 307 (dagsats reise med varighet 6 -12 timer) = kr. 1 087

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Krav på diett etter statens satser: kr. 780 + kr. 570 (dagsats reise med varighet over 12 timer) = kr. 1 350

Skattedirektoratets trekkfrie satser

Etter de nye reglene er det overnattingstypen som styrer den trekkfrie diettsatsen for det påfølgende døgnet. Det betyr at hvis den ansatte eksempelvis har overnattet på hotell, vil den trekkfrie diettsatsen for både overnattingsdøgnet og det påfølgende døgnet være hotellsatsen, kr. 589,-.

Eks 1:

Ansatt på reise med overnatting på hotell fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 589 + kr. 589 = kr.1 178

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting på pensjonat fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 164 + kr. 164 = kr. 328

Eks 3:

Ansatt på reise med overnatting privat fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 91 + kr. 91= kr. 182

Som eksemplene viser, har det ingen betydning for diettsatsen hvor mange timer utover seks timer inn i det påfølgende døgn reisen varer. Det er kun overnattingstypen døgnet foran, som bestemmer diettsatsen for siste del av reisen.

Trekkfri- og trekkpliktig fordel

Følger arbeidsgiver statens satser, betyr det at diettgodtgjørelsen må splittes i en trekkfri- og en trekkpliktig fordel, også for det påfølgende døgnet. Beregning av trekkfri og trekkpliktig del må gjøres døgn og døgn og summeres til slutt

Lær mer om diett og behandling av reiseregninger

Kjenner du reglene for dekning av ansattes reiseutgifter? Hvilke utgifter dekkes? Hva kan utbetales skattefritt? Hvordan rapportere riktig i a-meldingen? Delta på vårt kurs om reiseregninger og gå tilbake til arbeidsplassen full av all den kunnskap du trenger.

Bli oppdatert på kurs i Reiseregninger

 

 

0