Diettgodtgjørelse på reiser som varer utover hele døgn

diett på reise

Fra 1. januar 2019 trådte nye trekkregler i kraft for beregning av diettgodtgjørelse på reiser som varer utover hele døgn. Det betyr at Skattedirektoratets (SKD`s) trekkfrie satser og statens satser for diettgodtgjørelse på slike reiser nå er forskjellig.

Statens satser

Har du som arbeidsgiver forpliktet deg til å følge satsene i Statens reiseregulativ ved dekning av diettgodtgjørelse? Avhengig av type reise, har denne avtalen forskjellige beregningsmåter for diett. En reisetype er reise med overnatting. På slike reiser skal diettgodtgjørelsen beregnes etter døgnsatsen, kr. 780,- pr. døgn.

En annen reisevariant er reiser med overnatting, men hvor reisen avsluttes seks timer eller mer inn i det påfølgende døgnet. I det påfølgende døgnet vil den ansatte ha krav på diettgodtgjørelse etter satsene som gjelder for dagsreiser. Dette medfører at satsen for det påfølgende døgnet vil variere, avhengig av om reisen varer over eller under tolv timer inn i påfølgende døgn.

Eks 1:

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Krav på diett etter statens satser: kr. 780 + kr. 307 (dagsats reise med varighet 6 -12 timer) = kr. 1 087

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Krav på diett etter statens satser: kr. 780 + kr. 570 (dagsats reise med varighet over 12 timer) = kr. 1 350

Skattedirektoratets trekkfrie satser

Etter de nye reglene er det overnattingstypen som styrer den trekkfrie diettsatsen for det påfølgende døgnet. Det betyr at hvis den ansatte eksempelvis har overnattet på hotell, vil den trekkfrie diettsatsen for både overnattingsdøgnet og det påfølgende døgnet være hotellsatsen, kr. 578,-.

Eks 1:

Ansatt på reise med overnatting på hotell fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 578 + kr. 578 = kr. 1 156

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting på pensjonat fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 161 + kr. 161 = kr. 322

Eks 3:

Ansatt på reise med overnatting privat fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 89 + kr. 89 = kr. 178

Som eksemplene viser, har det ingen betydning for diettsatsen hvor mange timer utover seks timer inn i det påfølgende døgn reisen varer. Det er kun overnattingstypen døgnet foran, som bestemmer diettsatsen for siste del av reisen.

Måltidstrekk påfølgende døgn

Dersom arbeidsgiver har forpliktet seg til å følge statens satser, og dekker ett eller flere måltider, skal måltidstrekket gjennomføres i både statens sats og SKD`s trekkfrie sats – dette gjelder også når måltider dekkes i det påfølgende døgn.

Eks:

Ansatt på reise med overnatting privat fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Påspandert lunsj tirsdag.
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer

Krav på diett etter statens satser: kr. 780 + kr. 307 = kr. 1 087
Måltidstrekk (grunnlag for måltidstrekk er alltid døgnsats): kr. 780 * 30%= kr. 234
Diettgodtgjørelse = kr. 853

Trekkfri diettsats: kr. 89 + kr. 89 = kr. 178
Måltidstrekk (grunnlag for trekk; faktisk sats): 89 * 30% = kr. 27
Trekkfri diettgodtgjørelse = kr. 151

Trekkpliktig fordel: kr. 853 – kr. 151 = kr. 702

Trekkfri- og trekkpliktig fordel

Følger arbeidsgiver statens satser, betyr det at diettgodtgjørelsen må splittes i en trekkfri- og en trekkpliktig fordel, også for det påfølgende døgnet.

Lær mer om diett og behandling av reiseregninger

Kjenner du reglene for dekning av ansattes reiseutgifter? Hvilke utgifter dekkes? Hva kan utbetales skattefritt? Hvordan rapportere riktig i a-meldingen? Delta på vårt kurs om reiseregninger og gå tilbake til arbeidsplassen full av all den kunnskap du trenger.

Bli oppdatert på kurs i Reiseregninger