Diettgodtgjørelse på reiser som varer utover hele døgn

diett på reise

Et diettdøgn er en periode på 24 timer som løper fra reisens starttidspunkt. De færreste reiser varer akkurat ett døgn. Hva gjør man da? Både Statens særavtalen og skattereglene har bestemmelser for hvordan timer inn i siste diettdøgn, det påfølgende døgnet,  skal godtgjøres.

Statens satser

Har du som arbeidsgiver forpliktet deg til å følge satsene i Statens reiseregulativ ved dekning av diettgodtgjørelse? Det gjelder nye satser for diett fra 1. juni 2020.

For reiser med overnatting er satsen p.t. kr. 801,- pr. døgn. Som døgn etter statens særavtaler (reiseregulativer) regnes en periode på 24 timer som løper fra reisens starttidspunkt.

Hvis en reise påbegynnes mandag klokken 08.00 og avsluttes tirsdag klokken 18.00, vil den som reiser ha krav på kr 801 for perioden mandag kl 08.00 til tirsdag 08.00. Da oppstår spørsmålet hva den ansatte har krav på for perioden fra tirsdag klokka 08.00 til tirsdag klokka 18.00. Svaret på dette er nå at man regner hvor mange timer den ansatte har inn i det neste diettdøgnet, og godtgjør etter dagsatsene. Dette medfører at satsen for det påfølgende døgnet vil variere.

Eks 1:

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Krav på diett etter statens satser: kr. 801+ kr. 315 (dagsats reise med varighet 6 -12 timer)

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Krav på diett etter statens satser: kr. 801 + kr. 585 (dagsats reise med varighet over 12 timer)

Skattedirektoratets trekkfrie satser

Den trekkfrie satsen for reiser som varer 6 timer eller mer inn i det påfølgende døgnet, er den samme satsen som for siste hele diettdøgn Det betyr at hvis den ansatte har overnattet på hotell, vil den trekkfrie diettsatsen for både overnattingsdøgnet og det påfølgende døgnet være hotellsatsen, kr. 589,-.

Eks 1:

Ansatt på reise med overnatting på hotell fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 589 + kr. 589

Eks 2:

Ansatt på reise med overnatting på pensjonat fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 16.00
Reisens varighet: 1 døgn + 8 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 164 + kr. 164

Eks 3:

Ansatt på reise med overnatting privat fra mandag kl. 08.00 – tirsdag kl. 21.00
Reisens varighet: 1 døgn + 13 timer
Trekkfri diettgodtgjørelse: kr. 91 + kr. 91

Som eksemplene viser, har det ingen betydning for diettsatsen hvor mange timer utover seks timer inn i det påfølgende døgn reisen varer. Det er kun overnattingstypen døgnet foran, som bestemmer diettsatsen for siste del av reisen.

Trekkfri- og trekkpliktig fordel

Følger arbeidsgiver statens satser, betyr det at diettgodtgjørelsen må splittes i en trekkfri- og en trekkpliktig del, også for det påfølgende døgnet. Beregning av trekkfri og trekkpliktig del må gjøres døgn og døgn og summeres til slutt

Lær mer om diett og behandling av reiseregninger

Kjenner du reglene for dekning av ansattes reiseutgifter? Hvilke utgifter dekkes? Hva kan utbetales skattefritt? Hvordan rapportere riktig i a-meldingen? Delta på vår webinarserie om reiseregninger og lær alt om reiseregninger og reiseregler.

Bli oppdatert på vår kursserie Reiseregninger fra A til Å

 

 

0