Gå til hovedsiden

Rekrutteringstrendene du må vite om

Rekrutter smartere og vinn de beste talentene med disse fire rekrutteringstrendene.

Hender som klapper
Nærbilde av fire par med hender som klapper.

Rapporten Globale Rekrutteringstrender 2018, publisert av LinkedIn Talent Solutions, avslører hvilke fire trender som skal til for å gå fra en upersonlig rekruttering til en mer menneskelig og strategisk prosess.

#1 Mangfold – den nye globale tankegangen

Mangfold er ofte direkte knyttet til arbeidskultur og økonomisk prestasjon. Det viser seg at teams bestående av mangfold er mer produktive, innovative og engasjerte. Med andre ord er det god grunn til å fokusere på mangfold:

 • Forbedre kultur
 • Forbedre virksomhetens prestasjon
 • Bedre representere kunder

Mangfold er ikke lenger en strategi kun overlatt HR, men er også blitt en overordnet del av en virksomhets strategi; oppmuntring til å opprettholde mangfold gjennom ulike meninger, synspunkt og la de ansatte få være seg selv.

Når en inkluderende og mangfoldig kultur er på plass, er det desto lettere å rekruttere mangfoldige kandidater. Og hvilken bedre måte er det å vise virksomhetens mangfold på enn ved å fremme sine egne ansatte.

Her er seks tips for å øke og bevare mangfold:

 • Bruk inkluderende språk i jobbannonser. På denne måten vil du appellere bredere og nå flere mangfoldig kandidater.
 • Oppmuntre de ansatte til å fortelle sin historie. Slik vil du kunne øke engasjementet og nå kandidater på en ekte måte.
 • Frem inkludering og endring i arbeid mot mangfold.
 • Tenk på mangfold som en mentalitet fremfor strategi. Begynn i det små for å gradvis påvirke endring i virksomheten.
 • Sørge for at du har ledere på toppnivå med deg i investeringen av mangfold. Legg frem tall og data på hvordan en mangfoldig kultur vil være til fordel for virksomheten.
 • Mangfold handler ikke om å tilpasse seg en kultur, men skape god en kultur av forskjeller.

#2 Intervju

De tradisjonelle intervjuformene som person- og telefonintervju, til strukturerte og ustrukturerte intervjuer er kanskje gammeldagse og kjedelige, men fortsatt hyppig brukt og ansees som effektive i rekruttering. Samtidig innføres nye teknikker for å forbedre den tradisjonelle modellen:

 • Online “soft skills” evalueringer og tester måler egenskaper som samarbeid og nysgjerrighet for å gi et mer helhetlig bilde av kandidaten tidlig i prosessen. Her er det fokus på potensiale fremfor erfaring på en effektiv måte.
 • Virksomheter betaler kandidater for å gjøre reelt arbeid slik at de kan observere kandidaters ferdigheter i aksjon.
 • Intervjuer finner ofte sted i uformelle settinger, for eksempel over en kaffe eller lunsj.
 • Sammen med personintervjuer bruker virksomheter også virtuell virkelighet (VR) for å teste kandidaters ferdigheter i simulerte miljøer og arbeid, før en eventuelt beslutning tas.
 • Og videointervjuer, enten live eller opptak, blir brukt for å nå en bredere talentbase.

Les også: Hva betyr GDPR for deg som rekrutterende leder?

#3 Data er gull

Data er virksomhetens styrke. Undersøkelser viser at de fleste som er rekrutterer og ledere ikke bare bruker data for å finne kandidater, men også for å forutse behovet for fremtidige ressurser.

Ved hjelp av data kan virksomheten bedre forstå årsaker til hvorfor ansatte slutter, gap i ferdigheter og eventuelle utfordringer rundt belønning og kompensasjon. Gjennom datainnsikt vil virksomheter kunne foreta mer effektive og smarte beslutninger innen rekruttering, samt legge til rette for en vekststrategi.

Rekruttering er blitt mer vitenskapelig grunnet data, og en data-drevet rekruttering handler om å stille de rette spørsmålene basert på hva virksomheten trenger. For å få svar på dette er virksomheten avhengig av ressurser som kan tyde data, visualisere resultatene og sammen legge til rette for en strategi som er basert på datainformasjon.

#4 Kunstig intelligens (AI) – fremtidens fordel

For noen kan AI virke skremmende, men undersøkelser viser at de fleste som er rekrutterer ser en positiv fordel ved teknologien. AI tar ikke over jobben din – den forsterker den bare.

AI effektiviserer prosessene ved å automatisere administrative oppgaver, og raskere analysere informasjon. På den måten kan en rekrutterer ha en mer menneskelig og strategisk tilnærming til rekruttering. AI kan erstatte mange manuelle prosesser, men vil aldri kunne erstatte deler av jobben som krever personlig og følelsesmessig engasjement:

 • Bygge relasjon til kandidaten
 • Se kandidatens virkelige potensiale
 • Vurdere om kandidaten passer inn i kulturen
 • Vurdere kandidatens evne til å kommunisere og omgås mennesker
 • Evnen til å overbevise kandidaten om å akseptere et tilbud

Dagens rekrutteringstrender tar den tradisjonelle og transaksjonelle rekrutteringen til nye høyder. Se mulighetene fremfor begrensningene. Bruk nye metoder, verktøy og data, og automatiser kjedelige og tidkrevende oppgaver.

Bruk tiden på relasjonsbygging, mangfold og kunnskap, slik at virksomheten kan fremme vekst og forbli konkurransedyktige i kampen om de beste talentene.

Har du kontroll på personopplysninger i rekrutteringsprosessen?

Det er ikke bare rekrutteringstrender som er viktig å tenke på for å vinne de beste talentene. Den nye personvernordningen medfører strengere krav til behandling av personopplysninger.

Vi har laget en sjekkliste med oversikt over hva du må huske på i behandling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering.

Last ned sjekklisten her!

Mest populære