Gå til hovedsiden

Regnskapsfører = din økonomiske rådgiver – 8 gode grunner

Som bedriftsleder er du glødende engasjert i ditt eget foretak. Du er kanskje godt fornøyd med effektivt å ha outsourcet administrative støttefunksjoner som regnskap og lønn til en regnskapsfører, slik at du kan konsentrere deg om det du er best til: å utvikle kjernevirksomheten. Har du imidlertid tenkt på at du da samtidig har knyttet til deg en unikt posisjonert økonomisk rådgiver?

Regsnkapsfører som rådgiver

En god regnskapsfører…

…kjenner deg allerede:

En av de viktigste forutsetningene for å gi relevante, nyttige og lønnsomme råd for akkurat din virksomhet, er kjennskap til deg og din drift. Som rådgiver trenger ikke regnskapsføreren å bruke tid i starten på å sette seg inn i hva du driver med og hva som er viktig for deg. Dette har han god innsikt i allerede, og blir derfor en nyttig partner på et tidlig tidspunkt.

…ser det du ikke ser:

Det er i mange tilfeller enklere for en som står utenfor den daglige driften, med fagkompetanse og forretningsforståelse, å peke på de områdene hvor det finnes rom for forbedring. Dette gjelder alt fra enkel etterlevelse av lover og regler til kompliserte interne prosesser.

…gir deg beslutningsstøtte:

Regnskapsfører har allerede tilgang til dine oppdaterte regnskaper og derigjennom omfattende informasjon om din virksomhets økonomi. Denne kan danne et umiddelbart grunnlag for løpende analyser og rapporter tilpasset de beslutningene du trenger å ta for akkurat din bedrift.

…har samme mål som deg:

Regnskapsførerens relasjon til deg og din virksomhet er langsiktig i sin natur. Kjerneleveransen er den løpende regnskapsføringen og -rapporteringen. Dette gir få insentiver til å gi deg dyre og unyttige råd. Tvert imot vil regnskapsføreren i det lange løp være best tjent med at din bedrift er så lønnsom som mulig. Din suksess er hans suksess.

…gir deg tilgang til bred kompetanse:

Med en større regnskapsleverandør på laget, har du et bredt spekter av tjenester tilgjengelig fra samme partner. Både økonomisk, personalmessig og juridisk spisskompetanse kan enkelt involveres dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig.

…er der du er:

Har du en regnskapsfører med et solid nasjonalt og nordisk nettverk, så har du én partner uansett hvor virksomheten din har behov for bistand, både innenfor og utenfor landegrensene. En slik leverandør sikrer at du alltid får en lokal leveranse forankret i bred bransjekunnskap.

…skaffer deg riktig verktøykasse:

En totalleverandør innen administrative tjenester og prosesser forstår hvordan de beste verktøyene kan tilpasses til hvordan du arbeider i din bedrift. Den gode regnskapsføreren bidrar til en sunn automatisering og digitalisering av din arbeidsflyt uansett om du foretrekker å jobbe på PC, nettbrett eller smarttelefon.

…gir deg sjelefred:

Oppsummert vil en god regnskapsfører og økonomisk rådgiver gi deg mer ro og sikkerhet for at de økonomiske og lovmessige forholdene knyttet til din virksomhet er ivaretatt. Dermed kan du holde blikket rettet mot det du kan bedre enn noen andre: din inntektsgivende virksomhet.

Visma har regnskapsførere og økonomiske rådgivere som enten er en og samme person eller jobber tett slik at du får glede at de gode rådene. Les om regnskapsfører fra Visma

Mest populære