På tide med en helsesjekk av IT-systemene dine?

En moderne organisasjon har gjerne en stor mengde IT-systemer som består av både standardprodukter og skreddersydde komponenter som er utviklet og videreutviklet gjennom flere år. Det ligger potensielt store gevinster i å effektivisere og automatisere arbeidsprosesser ved å implementere god IT-støtte, og det er ofte et push i organisasjonen for å kunne tilby mer funksjonalitet i systemene. Ofte går dette på bekostning av langsiktige systemkvaliteter: Hvor raskt er det å legge til ny funksjonalitet? Hvilke risikoer er det forbundet med å gjøre endringer? Er det flaskehalser som hindrer videre skalering?

En helsesjekk er en strukturert gjennomgang av en systemportefølje hvor vi analyserer elementer som arkitektur, kode, test, driftssikkerhet og dokumentasjon opp mot et målbilde for videre utvikling. Formålet er å gi et bilde av “helsetilstanden” til systemet og identifisere potensielle forbedringsområder. Resultatet er verdifull styringsinformasjon og konkrete tiltak/oppgaver som kan iverksettes.

Helsesjekken består av en sjekklistegjennomgang som gjøres av arkitekter på prioriterte områder i systemporteføljen. Funnene klassifiseres i ulike kategorier og dokumenteres ned på detaljnivå med eksempler, forslag til tiltak og prioritering av tiltakene. Sjekklisten hjelper å besvare spørsmål som blant annet:

  • Finnes det potensielle sikkerhetshull i løsningen?
  • Finnes det svakheter i arkitektur eller kode som hindrer fleksibilitet og videre endringer?
  • Finnes det flaskehalser i løsningen som hindrer skalerbarhet og robusthet?
  • Er dekningen av automatiserte tester på et nivå som gir trygghet ved endringer og understøtter continous delivery?
  • Er vi avhengige av produkter og rammeverk som ikke lenger er supportert?
  • Finnes det funksjonalitet som ikke er i bruk og som kan saneres?

Resultatet er en backlog med tekniske oppgaver som man kan velge å prioritere fra, og en oversikt som viser helsetilstand (rødt/gult/grønt) på et overordnet og detaljert nivå innenfor deler av systemporteføljen, med en “baseline” for teknisk gjeld. Arbeidet er et godt utgangspunkt for å formulere KPIer som brukes til å måle og følge den videre utviklingen av kvalitet i løsningene.

Er du nysgjerrig på å vite mer om hvordan man sikrer effektiv applikasjonsforvaltning? Da anbefaler vi deg å laste ned vår guide til effektiv applikasjonsforvaltning av skreddersydde IT-løsninger eller ta en titt på våre tjenester på IT-sikkerhet.

0