IT-sikkerhet

IT-sikkerhet

Hva betyr det at dine ansatte utfører oppgaver som involverer bedriftens dokumenter og informasjon på sine egne private enheter?

IT-sikkerhet på tvers av plattformer

Hva betyr det at dine ansatte utfører oppgaver som involverer bedriftens dokumenter og informasjon på sine egne private enheter? Og har det noe å si at de gjør det ved å koble seg til stadig nye nettverk med varierende sikkerhetsnivå? Hva skjer når bedriftens systemer lever side om side med tilfeldige apps og nedlastet programvare? Og hva med uønskede programmer på enheter de ansatte tar med inn og kobler på bedriftens egne nettverk?

Økt mobilitet, tilgang og tilgjengelighet bør være en velsignelse for din bedrift og dine ansatte. Men forbrukerteknologiens inntog i organisasjonen krever at du tenker helt nytt om både sikkerhet og support.

Kryptering ved bruk av tredjeparts skytjenester og kontekstavhengig sikkerhet er noen av tiltakene som kan sikre deg mot utilsiktede lekkasjer, uhell og sabotasje. Legg en helhetlig sikkerhetsstrategi nå, så du og virksomheten din kan nyte godt av utviklingen i årene som kommer.

IT-sikkerhet og personvern

Bryter du ned store datasett til grunnen blir du sittende med informasjon om transaksjoner, hendelser og enkeltindivider. I stort volum blir de generelle, trendbeskrivende, og veldig nyttige, men de enkelte datapunktene er fremdeles sensitive og personlige for dem det gjelder. Derfor er det slik at selv om mange skal ha tilgang til noe, er det ikke alle som skal ha tilgang til alt.

Vi trenger god statistikk for å bygge kunnskap på områder som utdanning, helse og kriminalomsorg. Enkeltindividers akademiske resultater, medisinske historie og rulleblad er imidlertid noe en kun skal ha tilgang til med eksplisitt tillatelse og en svært god grunn. Tilgangsstyring, brukeridentifisering, betinget anonymisering, samt tiltak mot kobling og kryssreferering mot andre datakilder hindrer uønsket innsikt og utilsiktet lekkasje. Kryptering og sikker dataoverføring sørger for at det du mottar eller sender kommer trygt frem uten innsyn fra uønskede tredjeparter. Vi legger personvern og informasjonssikkerhet til grunn for våre teknologi- og arkitekturavgjørelser ved utvikling av din statistikkløsning.

Mer om Autentisering >

Guide: Alt du bør vite om informasjonssikkerhet

91% av sikkerhetsangrepene som skjer mot virksomheter starter med en ansatt. Er dere forberedt?

Å skape seg en forståelse av hvilke trusler man står overfor både som privatperson, ansatt eller som selskap, er viktig for å sørge for at dataene dine er sikre og ikke misbrukes på noen måte. Last ned vår guide for å lære om: 

 • Hva er “phishing” og hvordan beskytte deg mot det?
 • Hacking er enklere på mobil
 • Hvilket Wifi skal jeg velge når jeg er på reise?
 • Hvordan fungerer sosial manipulasjon?
 • En svindlers mest kraftfulle våpen
 • Hvordan håndtere digitale trusler?
 • Hvordan surfe tryggere på nett?

Guide: Slik utfører du sikkerhetstesting gjennom utviklingsløpet

Det har aldri vært mer snakk om sikkerhet i IT verdenen enn nå. Men selv om fokus og snakk fra både fagfolk og media om sikkerhet er større enn før, så smeller det også mye mer enn tidligere.

I denne guiden gjennom går sikkerhetsekspert Even Lysen hvordan du kan utføre sikkerhetstesting gjennom hele utviklingsløpet. Den inneholder blant annet: 

 • Hvordan klassifisere applikasjonene
 • Ulike test-teknikker for de forskjellige fasene i utviklingen
 • Teknikker for alle fem faser
 • Metrikker og rapportering

Sikkerhetstjenester

Kontakt oss om IT-sikkerhet