IT-sikkerhet

Hva betyr det at dine ansatte utfører oppgaver som involverer bedriftens dokumenter og informasjon på sine egne private enheter?

IT sikkerhet illustrasjon

Sikkerhet på tvers av plattformer

Hva betyr det at dine ansatte utfører oppgaver som involverer bedriftens dokumenter og informasjon på sine egne private enheter? Og har det noe å si at de gjør det ved å koble seg til stadig nye nettverk med varierende sikkerhetsnivå? Hva skjer når bedriftens systemer lever side om side med tilfeldige apps og nedlastet programvare? Og hva med uønskede programmer på enheter de ansatte tar med inn og kobler på bedriftens egne nettverk?

Økt mobilitet, tilgang og tilgjengelighet bør være en velsignelse for din bedrift og dine ansatte. Men forbrukerteknologiens inntog i organisasjonen krever at du tenker helt nytt om både sikkerhet og support. Kryptering ved bruk av tredjeparts skytjenester og kontekstavhengig sikkerhet er noen av tiltakene som kan sikre deg mot utilsiktede lekkasjer, uhell og sabotasje.  Legg en helhetlig sikkerhetsstrategi nå, så du og virksomheten din kan nyte godt av utviklingen i årene som kommer.

Sikkerhet og personvern

Bryter du ned store datasett til grunnen blir du sittende med informasjon om transaksjoner, hendelser og enkeltindivider. I stort volum blir de generelle, trendbeskrivende, og veldig nyttige, men de enkelte datapunktene er fremdeles sensitive og personlige for dem det gjelder. Derfor er det slik at selv om mange skal ha tilgang til noe, er det ikke alle som skal ha tilgang til alt.

Vi trenger god statistikk for å bygge kunnskap på områder som utdanning, helse og kriminalomsorg. Enkeltindividers akademiske resultater, medisinske historie og rulleblad er imidlertid noe en kun skal ha tilgang til med eksplisitt tillatelse og en svært god grunn. Tilgangsstyring, brukeridentifisering, betinget anonymisering, samt tiltak mot kobling og kryssreferering mot andre datakilder hindrer uønsket innsikt og utilsiktet lekkasje. Kryptering og sikker dataoverføring sørger for at det du mottar eller sender kommer trygt frem uten innsyn fra uønskede tredjeparter. Vi legger personvern og informasjonssikkerhet til grunn for våre teknologi- og arkitekturavgjørelser ved utvikling av din statistikkløsning.

Mer om Autentisering >

Trenger du hjelp fra en IT-konsulent?

Med IT-konsulenter fra oss kommer dere raskt i gang og oppnår en større fleksibilitet i prosjektene deres. Våre IT-konsulenter er høyt utdannede og selvgående spesialister som leverer IT-løsninger og konsulenttjenester i kortere eller lengre perioder.

Mer om effektiv konsulentbistand 

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger