Gå til hovedsiden

Fri fra jobb ved skole- eller barnehagestart

Har du egentlig en lovregulert rett på fri ved første skoledag? Eller ved barnehagestart? Mange foreldre har behov for fri når barnet begynner i barnehagen eller på skolen.

Les også: Dette gir deg rett på velferdspermisjon

Informer om behovet ditt

Det viktigste du som arbeidstaker gjør, er å informere arbeidsgiveren din om at du har behov for fri ved skolestart eller barnehagestart. Arbeidsgiver vil da informere deg om hvilke regler som gjelder for bedriften der du jobber.

Velger du å være hjemme uten en avtale med arbeidsgiver, vil det være et ulegitimert fravær som faktisk kan gi grunnlag for reaksjoner fra arbeidsgiver.

Selv om arbeidsgiver i utgangspunktet ikke har plikt til å gi deg fri, så bør begge parter være fleksible og forsøke å finne den beste løsningen i disse situasjonene. Under finner du de vanligste måtene å løse dette på:

Meld deg på Regelnytt og bli oppdatert annenhver uke!

1. Egne avtaler om fri

Selv om loven ikke gir arbeidstakere rett på fri, har mange bedrifter egne avtaler som gir arbeidstaker rett på fri enten med, eller uten lønn ved barnehage- og skolestart. Slike rettigheter kan for eksempel komme fram i tariffavtaler eller bedriftens personalhåndbøker. Om bedriften din har en slik avtale, vil det være avtalen som regulerer både permisjonsretten og eventuelt retten til lønn.

2. Bruk av feriedager og avspasering

Arbeidstakeren kan også få innvilget ferie de dagene man har behov for å være hjemme. Dersom man ikke har nok feriedager igjen i år til å dekke fraværsbehovet, har man også muligheten til å avtale at arbeidstakeren tar ut forskuddsferie. Forskuddsferie innebærer at man overfører neste års ferie til dette ferieåret. Ferieloven gir adgang til å overføre totalt to uker.

Har man avspasering til gode, kan det være en god løsning for arbeidstaker å benytte seg av denne ved barnehage- eller skolestart. Det er arbeidsgiver som bestemmer om du kan bruke ferie eller avspasering ved denne typen fravær.

Alltid oppdatert? Det er du med Regelnytt!

Ja takk, jeg vil gjerne ha nyhetsbrevet annenhver uke!

Mest populære