Opplysningsplikt

Dette gir deg rett til velferdspermisjon

De fleste av oss tenker på følgende én eller flere ganger i karrieren: I hvilke tilfeller har man krav på fri og når bør man få fri? Med velferdspermisjon menes en arbeidstakers rett til å være hjemme fra arbeidet av en velferdsårsak, enten årsaken er lovfestet eller ikke. Her ser vi nærmere på når loven gir deg rett på fri, og hvilke situasjoner som normalt kan gi fri – selv om de ikke er lovfestede.

Barn gir velferdspermisjon i lovens navn

Alle går igjennom kritiske faser i livet, og det å få barn er definitivt en av dem. Når ting snus på hodet har man en lovfestet rett på velferdspermisjon i forbindelse med en rekke aktiviteter, kontroller og annet som gjelder egen og barnas velferd. Dette dreier seg om svangerskapskontroll, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon, permisjon ved overtakelse av fosterbarn, utvidet foreldrepermisjon, delvis foreldrepermisjon, amming, barn og barnepassers sykdom, barns sykehusbehandling og nødvendig opplæring for å ivareta syke barn.

Andre lovfestede årsaker

I mange tilfeller er behovet for pleie og omsorg av pårørende svært gode grunner for å ta ut velferdspermisjon i perioder. Flere av disse er også lovfestede. Pleie av nærstående i livets sluttfase, nødvendig omsorg for pårørende, nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år, utdanningspermisjon, militærtjeneste, offentlig verv og religiøse høytider for de som ikke hører til den norske kirke er alle områder som dekkes av norsk lov.

Husk: Selv om medarbeideren har lovfestet rett til fri, betyr det ikke nødvendigvis at man har krav på lønn!

Gir som regel fri – dekkes ikke av loven

Det er flere tilfeller som normalt gir fri, men som likevel ikke er lovfestede. Tilvenning av barn i barnehage, første skoledag, besøk hos lege/tannlege/fysioterapeut/kiropraktor etc., flytting, bryllup, blodgivning, dødsfall, begravelse og akutte sykdommer i hjemmet er eksempler på dette.

Arbeidsgiver har siste ord

Hvis en virksomhet ikke har regler om velferdspermisjoner i tariffavtaler, og heller ikke har lokal avtale eller praksis om dette, bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelte tilfelle om det skal innvilges permisjon. Videre bestemmer arbeidsgiver hvorvidt permisjonen skal innvilges med eller uten lønn.

Hva dersom barn eller andre familiemedlemmer blir syke?

Hvilke rettigheter har arbeidstaker i slike situasjoner? Lær mer om dette på høstens Personalforum.

Les mer om Personalforum her

 

Registrer deg som e-post abonnent og motta aktuelle artikler to ganger i måneden.

Helene Handeland er rådgiver i Azets, Vismas tidligere regnskaps- og lønnsdivisjon, og jobber primært med lønn, HR og regnskap og salg til nåværende kunder. Handeland har spisskompetanse innenfor økonomi og ledelse.
Connect with :