Gå til hovedsiden

På besøk hos Udir: Et innblikk i det første året i traineeprogrammet til Visma Consulting

Møt Magnus fra Nytt Krutt 2017, som nå har sittet på prosjekt hos Utdanningsdirektoratet (Udir) i syv måneder. Hva går hverdagen hans ut på, og hva var det mest utfordrende ved å bli kastet rett ut i prosjekt som nyutdannet?

Takterrassen hos Udir

Udir er en etat under Kunnskapsdepartementet, som har ansvaret for utvikling av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. For tiden sitter 12 konsulenter fra Visma Consulting hos Udir. Blant Udirs oppgaver er tilgjengeliggjøring av statistikk om grunnopplæringen slik at denne kan benyttes av offentligheten, norske skoler, forskere og en rekke andre brukergrupper. Dette muliggjøres gjennom en ny statistikkløsning utviklet av Visma, som er den Magnus har jobbet på nå i syv måneder. Her er et lite innblikk i hans bakgrunn og hva han tenker om perioden så langt.

Hva er bakgrunnen din?

Magnus Visma Consulting
Magnus jobber som databaseutvikler hos Udir.

Før jeg ble ansatt i Visma Consulting tok jeg en mastergrad i fysikk og matematikk ved NTNU i Trondheim. Her spesialiserte jeg meg innen biofysikk og medisinsk teknologi, hvor jeg fikk muligheten til å lære mye om fysikk, biologi, elektronikk og bildebehandling. Mesteparten av programmeringserfaringen min fra studiet kommer fra det siste året, hvor vi hadde to større selvstendig prosjekter. På det første prosjektet jobbet jeg med automasjon av et mikroskop, for innsamling av store mengder bildedata til bruk i maskinlæringsanalyse. På masteroppgaven skrev jeg et software som produserer korrelasjonsnettverk fra gendata.

All programmeringen på slutten av studiet viste seg å gi mersmak, så jeg begynte like greit på en bachelorgrad i informatikk ved UiO samme høst som jeg avsluttet studiet mitt i Trondheim. Jeg hadde imidliertid mer motivasjon for å komme meg ut i jobb og anvende ferdighetene mine i praksis, og var heldig og fikk meg jobb i Visma Consulting etter kort tid.

Hva vil det si å være en del av Nytt Krutt?

Å være en del av Nytt Krutt gir deg en super start på arbeidslivet. Opplegget legger til rette for å utvikle seg faglig i trygge omgivelser, men enda viktigere; det legger grunnlaget for et veldig bra sosialt miljø og samhold blant de nyansatte. Selv ble jeg det aller siste tilskuddet til Nytt Krutt 2017 da jeg kom inn noen måneder etter hovedoppstarten i august. Dette betydde at jeg ikke fikk deltatt på internprosjektet i starten, men ble kastet rett i prosjekt fra dag én. Heldigvis er det mange samlinger med NK gjennom det første året, og jeg fikk fort muligheten til å hilse på alle mine med-Nytt-Kruttere. I en bedrift hvor man i stor grad sitter spredt ute hos kunder er samholdet og tilhørigheten som Nytt Krutt skaper veldig viktig, og bygger opp under det unike sosiale miljøet vi har i Visma Consulting.

Fortell litt om din rolle i prosjektet så langt. Hvilke oppgaver består arbeidsdagen din av?

Jeg jobber som databaseutvikler hos Utdanningsdirektoratet (Udir). Her bistår jeg i utviklingen av et generisk datavarehus som er rettet mot statistikkrapportering på skole- og barnehagesystemet i Norge. Som utvikler består arbeidshverdagen min stort sett av programmering, daglige stand-ups samt team- og kundemøter. Jeg har nå jobbet på dette prosjektet i 7 måneder, og med økende erfaring har jeg også fått større ansvar. I senere tid har jeg hatt hovedansvar for opprettelsen av en ny rapport for kunden.

Hva er mest utfordrende ved å jobbe hos Udir?

Oppstarten hos Udir har vært utfordrende på flere måter. Fra før av hadde jeg null erfaring med databaser, datavarehus, SQL-programmering og smidig utvikling, så det var en del grunnleggende ting å sette seg inn i fra starten. I tillegg er datavarehuset som utvikles hos Udir svært kompleks og krevende å sette seg inn i, spesielt når man kommer inn såpass sent i utviklingen som jeg gjorde. Løsningen vi utvikler hos Udir baserer seg på et generisk datavarehus, som vil si at vi i stor grad skriver kode som selv skriver kode, og hvor det meste som gjøres er kontrollert av metadata. I praksis betyr dette at det er mange lag i løsningen, noe som gjør det vanskelig å få innsikt i hvordan ting faktisk foregår. Heldigvis får man veldig god oppfølging som nyansatt i prosjekt, og mine kolleger er alltid behjelpelige hvis jeg lurer på noe.

Hva er dine beste tips til nyansatte som skal ut på prosjekt første gang?

Jeg vil anbefale folk som skal ut i prosjekt for første gang å gå inn med senkede skuldre og tålmodighet. Det tar litt tid å sette seg inn i ting som ny i et prosjekt – dette er noe alle er klar over. Ikke vær redd for å spørre om hjelp. Det er ikke forventet at man skal kunne alt fra dag én. Det viktige er at man er lærevillig, så kommer resten etter hvert.

Til slutt – hvis du skal summere opp ditt forhold til UDIR med fem #-tags, hva ville de vært?

#tSQL #generisk #datavarehus #lærerikt #takterrasse

Få et innblikk i livet som konsulent hos Udir:

Nysgjerrig på å vite mer om traineeprogrammet i Visma Consulting?

Se mer om Nytt Krutt her

Mest populære