Gå til hovedsiden

Regnskapsrevolusjonen

Regnskapsbransjen er midt i en teknologisk og strukturell revolusjon. Skybasert teknologi og automatisering skjer her og nå.

regnskap-skybasert
regnskap-skybasert

Stadig flere benytter seg av de mulighetene teknologien og skybaserte tjenester byr på. Slik som ellers i samfunnet, erstattes manuelle prosesser i økende grad av selvbetjeningsløsninger eller selvlærende software.

Ja takk, begge deler!

I takt med utviklingen av teknologien, utvikles også virksomhetenes krav og behov. De fleste av våre kunder ønsker både enkle, fleksible løsninger og faglige råd. Noen ønsker å gjøre det aller meste selv, mens andre ønsker outsourcing av regnskap til en regnskapsfaglig sparringspartner. Dagens kunder etterspør en løsningsorientert leverandør som evner å gi gode råd og som tilbyr helhetlige løsninger. De fleste kunder som velger å sette bort administrative oppgaver, er mindre opptatt av teknologi. De er derimot opptatt av å få dekket et behov, der tjenester og software integreres sømløst. Kort sagt innebærer teknologiutviklingen og endrede kundebehov nye forventninger til oss som partner innenfor outsourcing av regnskap: Fra en bilagshåndterer til en sparringspartner på effektiv drift og god kvalitet – og fra en kontrollør av formelle krav til en leverandør av analyser og innsikt.

Outsourcing av regnskap styrker virksomheter

Det er ikke slik at regnskapsførere i dag ikke er rådgivere. Regnskapsførere er allerede gode sparringspartnere for virksomheter. Endrede forventninger fra kunder drar oss imidlertid i en retning som innebærer økt fokus på bransjekunnskap og analytisk bruk av regnskapstall. Alt dette for å forbedre virksomheten. Korrekt regnskapsførsel, i henhold til lovmessige krav, anses å være grunnmuren som man bygger den økte innsikten i virksomhetene rundt. Det er neppe mange som sitter på så mye god styringsinformasjon som regnskapsførere.

Regnskapsføreren er kundens rådgiver

Det er store likhetstrekk mellom de endringene som skjer i regnskapsbransjen og det bankene allerede har vært igjennom. Vi går i stadig større grad fra å være regnskapsførere til å være kunderådgivere. Det handler om å bygge relasjoner, følge opp kunder løpende, være enda mer tilgjengelige – og ikke minst beherske tall og kvalitet svært godt. Som moderne regnskapsførere er det vår jobb å være tett på og følge opp kundene våre. Bransjens utfordring er å drive utviklingen fremover. Vi må være proaktive og synliggjøre vår spisskompetanse, slik at kundene faktisk blir villige til å betale for rådgivingstjenester som skaper mer verdi.

Visma BPO satser tungt

Visma og Visma BPO (Business Process Outsourcing) investerer årlig betydelige beløp i utvikling av software som understøtter selvbetjening, automatisering og økt forretningsinnsikt. Visma Services investerer kraftig i kompetansebygging og effektiv bruk av fremtidens softwareløsninger.

Vi vet at det er viktig å være i forkant av utviklingen. Våre rådgivere er godt rustet og våre systemer er godt rigget. Alt ligger til rette for å gjøre din økonomiske hverdag enklere og bedre.

Gjør virksomheten mer lønnsom med regnskapsfører

Mest populære