Gå til hovedsiden

Nyutdannede? Ja, takk!

Det er en kjent sak at det er mangel på IT-kompetanse i det norske markedet. Flere omtaler mangelen som kritisk i forhold til vår evne til å digitalisere offentlig og privat sektor, noe som på sikt kan svekke Norges konkurranseevne. Kan nyutdannede være en kilde til rekruttering?

Nyutdannede studenter på cafe

Det er en kjent sak at det er mangel på IT-kompetanse i det norske markedet. Flere omtaler mangelen som kritisk i forhold til vår evne til å digitalisere offentlig og privat sektor, noe som på sikt kan svekke Norges konkurranseevne. I følge IKT-Norges Kompetanseundersøkelse 2017 er det også et bekymringsmoment at mangel på IT-kompetanse fører til utsettelse av videreutvikling og innovasjon i mange virksomheter. IKT-Norge har funnet ut at de andre skandinaviske landene står overfor mange av de samme kompetanseutfordringene, så dette er en utfordring som treffer bredere enn bare i Norge.

Mangelen på IT-kompetanse kommer som en følge av økende behov og etterspørsel knyttet til digitalisering. I takt med at digitaliseringen treffer alle alle bransjer blir alle virksomheter etter hvert IT-virksomheter og software-selskaper. Utviklingen er så tydelig at det i løpet av de kommende 10-12 årene er sannsynlig at kostnadene til software i en virksomhet vil overgå personalkostnadene, og da øker behovet for IT-kompetanse i virksomhetene vesentlig. Samtidig er det et faktum at det utdannes for få med IT-utdannelse. Universiteter og høgskoler melder om økning i antall søknader til IT-rettede studier. Stortinget har også bevilget midler til flere studieplasser innen ikt, men etterspørsel og antall it-utdannede er foreløpig ikke i takt.

 

Så hva gjør vi mens vi venter på at det skal bli flere med IT-kompetanse i markedet?

Vi må i alle fall sørge for å ta i mot de nyutdannede som kommer ut fra universiteter og høgskoler på en god måte. Jeg hører ofte uttalelser som “de som skal jobbe for oss må ha erfaring”. Men hvordan skal vi klare å bygge opp ny IT-kompetanse og økt kapasitet hvis alle skal ha arbeidserfaring før de kan begynne på en oppgave?

Nyutdannede er naturlig nok viktig i et marked preget av mangel på IT-kompetanse. I mine øyne er imidlertid nyutdannede viktig uansett hvor mye eller lite IT-kompetanse som måtte finnes i markedet. Teknologiutviklingen går raskt, og ny og forbedret teknologi skaper grunnlaget for bedre og raskere digitalisering. Gjennomgående er nyutdannede godt oppdatert på det siste innenfor teknologi, og de er flinke på innovasjon; de tenker gjerne på “utsiden av boksen” og kommer med innovative forslag, idéer og gjennomføring som de litt eldre og mer etablerte ikke tenker på eller visste var mulig. Som student har man lært å lære, og det gjør at nyutdannede tar nye ting minst like fort som de med litt arbeidserfaring. Nyutdannede har også en stor iver etter å lære virksomhetene de jobber for å kjenne, de tør å utfordre det etablerte, og de stiller spørsmål som får deg til å tenke nytt.

I Visma Consulting har vi erfart dette gjennom mange år. Bare i Norge ansetter vi 25-30 nyutdannede hvert eneste år. Dette skaper dynamikk i organisasjonen og i prosjektene våre, og det er en bølge av engasjement som slår innover organisasjonen når de nyutdannede kommer inn. Ute blant kundene våre har vi erfart, og erfarer fortsatt til dels, en noe blandet holdning til nyutdannede. Noen er fortsatt skeptiske og tviler på at nyutdannede kan skape verdi før de har opparbeidet erfaring. De kundene som har erfart våre team med en blanding av erfarne og nyutdannede roser oss. De roser oss fordi de ser hvilken verdi de nyutdannede skaper i samarbeid med litt mer erfarne kollegaer, fordi de opplever dynamikken, engasjementet og innovasjonsviljen, og fordi de ser vår evne til å bringe nyutdannede opp i fart fra dag 1. Noen vil sikkert påstå at jeg ikke er helt objektiv i mine påstander, men jeg mener at virksomheter som kun insisterer på erfarne ansatte i sine team vil gå glipp av disse verdiene.

 

Blir disse verdiene til av seg selv?

Nei, på ingen måte. For å skape verdiene er det viktig med et godt mottak og en god integrering av de nyutdannede i virksomheten. Det er helt sikkert flere måter å gjennomføre dette på. Hos oss i Visma Consulting har vi gjennom en årrekke hatt et eget program for å ta i mot nyutdannede, og som vi har forbedret og profesjonalisert i år etter år. I følge studentenes kåring på Karrierebarometeret er dette et av bransjens aller, aller beste program for nyutdannede. Jeg var selv en del av dette programmet da jeg startet som nyutdannet i 2000, og kan derfor skrive under på at programmet gir både en god start på arbeidslivet og at det fungerer som en plattform for din framtidige karriere.

Her kan du lese mer om vårt trainee-program “Nytt Krutt”. Ønsker du å vite mer om prosjekter og løsninger vi har laget for kundene våre kan du lese mer om disse her.

Mest populære