Gå til hovedsiden

1. januar 2017 trådte de nye reglene for offentlige anskaffelser i kraft

Her er noen av endringene du som arbeider med offentlige anskaffelser, bør merke deg.

Nye regler trådt i kraft

Nye terskelverdier

De nasjonale terskelverdier er økt fra 500 000 kr. til 1,1 millioner kr. ekskl. mva. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere ikke lenger er forpliktet til å kunngjøre anskaffelser under denne verdien, eller følge en særskilt konkurranseprosedyre. Hevingen av terskelverdien gjør anskaffelsesprosessen enklere for offentlige oppdragsgivere, men det vil kunne bli vanskeligere for leverandører å konkurrere om disse kontraktene.

Dialog med markedet

I den nye anskaffelsesforskriften vektlegges det nå i mye større grad at oppdragsgiver har anledning til å ha dialog med markedet på planleggingsstadiet. Dette økte fokuset på informasjonsinnsamling bør leverandører merke seg.

Ny konkurranseform

Under EØS-terskelverdi har vi fått en ny konkurranseform – tilbudskonkurranse. Dette er den eneste tillatte konkurranseformen under EØS-terskelverdi, og den åpner for at oppdragsgiver kan velge å ha dialog om alle sider ved de innleverte tilbud.

Over EØS-terskelverdi er det åpen og begrenset anbudskonkurranse som er hovedregelen. Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog kan velges på visse vilkår. Vi har også fått en ny konkurranse- og kontraktsform som kalles innovasjonspartnerskap.

Økt brukt av egenerklæringsskjemaer og digitalisering

Nye regler offentligI det nye regelverket legges det opp til økt bruk av egenerklæringsskjema (ESPD).  Egenerklæringen er en foreløpig dokumentasjon på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, eventuelle utvelgelseskriterier og at det ikke foreligger grunner for avvisning. Formålet med egenerklæringen er å redusere den administrative byrden for oppdragsgiver. Endringen medfører at oppdragsgiver bare trenger å kontrollere den leverandøren som vinner konkurransen. Leverandørene behøver kun å levere egenerklæringen. Bruk av egenerklæring er obligatorisk ved anskaffelser over EØS-terskelverdi. På DIFI sine hjemmesider kan du lese mer om dette: www.difi.no/espd

Det er også viktig å huske på at nå er hovedregelen at all kommunikasjon i anskaffelsesprosesser skal foregå elektronisk. Blant annet skal egenerklæringsskjema og tilbud nå leveres gjennom elektroniske kommunikasjonsmiddel.

Mest populære