1. januar 2017 trådte de nye reglene for offentlige anskaffelser i kraft

Her er noen av endringene du som arbeider med offentlige anskaffelser, bør merke deg.