Gå til hovedsiden

Regler om arveavgift – hvordan fungerer de i praksis?

Den 1. januar 2014 trådte de nye reglene om arveavgift i kraft. Dette betyr at man ikke trenger å betale arveavgift for gaver og arv i 2014. Dette vil kunne få store konsekvenser for de som mottar gaver, arver verdier eller for de som skal gjennomføre et generasjonsskifte i næringen.

Den 1. januar 2014 trådte de nye reglene om arveavgift i kraft. Dette betyr at man ikke trenger å betale arveavgift for gaver og arv i 2014. Dette vil kunne få store konsekvenser for de som mottar gaver, arver verdier eller for de som skal gjennomføre et generasjonsskifte i næringen.

Hvordan fungerer dette så i praksis?

For gaver som gis etter 31. desember 2013 og for arv hvor dødsfallet skjer etter 31.desember 2013, er det ikke nødvendig å sende inn arvemelding eller gavemelding. Dette betyr at man kan fritt motta disse midlene uten å melde ifra til Skatteetaten. Dette gjelder også for de som sitter i uskiftet bo. Det betyr at den som sitter i uskifteboet i 2014 kan gi arv og gaver fra boet uten å melde ifra om dette.

Innstramming i skattereglene

Samtidig med at arveavgiften fjernes er det vedtatt en innstramming i skattereglene (kontinuitetsprinsippet). Skattemessig kontinuitet innebærer at arving/gavemottaker overtar arvelaterens/gavegiverens inngangsverdi samt andre skatteposisjoner på den overførte eiendelen. Før var det slik at den skattemessige inngangsverdien ved overføringen normalt ble oppskrevet til verdien ved dødsfallet/gavetidspunktet.  Den nye endringen innebærer for eksempel for fast eiendom at man må betale gevinstbasert skatt på arvelaters/gavegivers inngangsverdi når man senere selger eiendommen.

Unntak fra kontinuitetsprinsippet

Det finnes imidlertid unntak fra kontinuitetsprinsippet for bolig, fritidsbolig og gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne solgt skattefritt, for eksempel fordi kravene til eiertid og botid er oppfylt. Inngangsverdien for bolig- og fritidseiendom skal da settes til markedsverdien på ervervstidspunktet.

Mest populære