Regler om arveavgift – hvordan fungerer de i praksis?

Den 1. januar 2014 trådte de nye reglene om arveavgift i kraft. Dette betyr at man ikke trenger å betale arveavgift for gaver og arv i 2014. Dette vil kunne få store konsekvenser for de som mottar gaver, arver verdier eller for de som skal gjennomføre et generasjonsskifte i næringen.