Gå til hovedsiden

Nettsøk om helse starter i søkemotorer

Er din helsebedrift synlig i søkemotorene og tilbyr dere relevant informasjon på nettsidene deres?

searchengineoptimalization

Internett bidrar som et supplement til helsetjenester

I den første representative populasjonsbaserte studien om bruk av e-helsetjenester i Norge publisert av Nasjonalt senter for e-helseforskning, ble 21.000 deltagere spurt om de bruker sosiale medier (som Facebook), søkemotorer ( som Google), videosøkemotorer (som YouTube), eller helseapper ( som iPhones egen) for å lete etter helseinformasjon.
Funnene viser blant annet at:

 • Internett bidrar som et supplement, fremfor erstatter, til helsetjenestene.
 • Søkemotorer blir assosiert med innhenting av helseinformasjon.
 • Informasjonsinnhentingen starter i Google.
 • Brukerne søker aktivt etter helseinformasjon, spesielt før og etter legebesøk, for å vurdere behovet for et legebesøk.

En større andel av de som har gått til legen det siste året er positive til å bruke internett for helseinformasjon, og 58 % av deltagerne agerte også, basert på informasjonen fra en e-helsetjeneste.

1 av 4 blir mer forvirret og engstelig etter å ha brukt e-helsetjenester

Graden av om man har positive eller negative reaksjoner etter at man har søkt er påvirket av om man forstår informasjonen man har søkt etter. De fleste har positive reaksjoner til informasjonen de finner ved søk.

 • 72 % av deltagerne oppga at de følte seg mer kunnskapsrike
 • 47 % følte seg mer beroliget

, men det er også en andel som har negative reaksjoner etter å ha lest informasjon de har søkt etter.

 • 28 % blir mer engstelig
 • 28 % blir mer forvirret. De med dårligst helse blir mer forvirret etter å ha googlet.

Studiet konkluderer med at negative reaksjoner burde bli imøtesett med informasjon om hvordan brukerne kan få mer hjelp og støtte. En søkeordsanalyse vil være et godt verktøy for din bedrift i arbeidet om å forstå hvilken informasjon deres målgruppe har behov for som danner grunnlaget for innholdet på nettstedet deres, samtidig som den vil gi råd om hva dere skal fokusere på for å øke synligheten i søkemotorer.

Nettsteder innen helse vurderes etter en høyere standard

Nettsteder som tilbyr medisinsk innhold og informasjon om helse, legemidler, sykdommer, diagnoser, og kosthold kan påvirke brukers fremtidige helse og fremtid i større grad, og derfor blir helsetjenester og lignende virksomheter vurdert etter en høyere standard.

Søkemotorer som Google har egne retningslinjer for helserelaterte nettsteder som skal gi informasjon om hvordan de prioriterer helserelaterte nettsteder, og algoritme oppdateringen The Medic Update i 2018 reflekterte Googles mål om å gjøre troverdig, relevant og verdifullt innhold mer tilgjengelig i søkeresultatet, som en utbedring.

Noen områder retningslinjene trekker frem er blant annet at innholdet skal være utformet ut ifra intensjonen til målgruppe, og at innholdet er formålstjenlig. Innholdet burde også forfattes av en ekspert innen fagfeltet.

Slik kan din helsebedrift tilrettelegge for brukerne

– E-helse blant annet blir presentert som en løsning for det økende behovet for helsetjenester, og med forskningsbaserte studier som gjenspeiler aktiv bruk av- og handling etter søk i søkemotorer, samt ulike reaksjoner, fordrer det at dagens helsebedrifter har et fokus på innholdet på nettstedet sitt. (Charlotte Myklestu, Head of SEO)

Vi kan hjelpe din bedrift og organisasjon med å:

 • Definere kritiske suksessfaktorer innen SEO for nettstedet deres
 • Utføre en søkeordsanalyse for å kartlegge hvor tilgjengelig og synlig dere er i kategorien og markedet dere opererer i.
 • Kartlegge informasjonsbehovet til målgruppe, og gi konkrete anbefalinger til innhold
 • Finne ut hvordan eksisterende innhold presterer i dag opp mot søkeintensjoner
 • Utbedre dagens informasjonsarkitektur tilpasset bruker og søkemotorer
 • Oppnå bedre synlighet i organisk søk
 • Sette i gang med en SEO-plan

Bestill en workshop i SEO og søkeordsanalyse her

Kilder:
1 Electronic Health Use in a Representative Sample of 18,497 Respondents in Norway (The Seventh Tromsø Study – Part 1): Population-Based Questionnaire Study (lenke til rapport)
2 Impact of Illness on Electronic Health Use (The Seventh Tromsø Study – Part 2): Population-Based Questionnaire Study (lenke til rapport).
3 Impact of the Use of Electronic Health Tools on the Psychological and Emotional Well-Being of Electronic Health Service Users (The Seventh Tromsø Study – Part 3): Population-Based Questionnaire Study (lenke til rapport)
4 The Association Between Health Information Seeking on the Internet and Physician Visits (The Seventh Tromsø Study – Part 4): Population-Based Questionnaire Study (lenke til rapport)

Mest populære