Gå til hovedsiden

Medlem av et styre?

Er du medlem av et styre, men kjenner lite til hva dette innebærer? Eller har du nettopp blitt valgt inn og er usikker på hva ditt ansvar i styret vil være? Hva vil det si å ha rollen som styreleder eller styremedlem, hva er forskjellen på ansvarsområdene?

Styrearbeid er spennende!

Å inneha et styreverv kan være en god erfaring å ha med seg. Det er krevende i tid og kompetanse, men til gjengjeld opparbeider du deg verdifull kompetanse innen ledelse, samarbeid, formidlingsevne, økonomi og jus. Du fungerer som en bidragsyter og er med på å definere selskapets fremtid. Høres ikke dette spennende ut?

Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Dette innebærer at styret skal holde seg oppdatert på den økonomiske utviklingen og sørge for at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er under kontroll. Styret er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert og å sørge for at de får relevant informasjon om selskapet.  Styret har i tillegg et strategisk ansvar, planleggingen av selskapets fremtid bør ledes av styret, og styrets beslutninger bør ligge til grunn for investeringer og strukturelle tiltak.

Styrets ansvar

Det som er viktig å være klar over er konsekvensene ved brudd på styrets grunnleggende oppgaver, som kan resultere i erstatning og straffeansvar.  Erstatningsansvaret gjelder alle medlemmer av styret, daglig leder og revisor som viser grov uforstand under utførselen av verv for selskapet. Det er derfor viktig for styret å dokumentere de vurderingene og beslutningene som er blitt foretatt, og hvilke premisser beslutningen er basert på. Med andre ord er styrereferat med signatur fra alle styrets medlemmer viktig.

 

Mest populære