Medlem av et styre?

Er du medlem av et styre, men kjenner lite til hva dette innebærer? Eller har du nettopp blitt valgt inn og er usikker på hva ditt ansvar i styret vil være? Hva vil det si å ha rollen som styreleder eller styremedlem, hva er forskjellen på ansvarsområdene?