Gå til hovedsiden

Mange får ikke potensialet ut av sitt CRM-system

– A fool with a tool is still a fool, sier førstelektor Gorm Kunøe. Han mener ledelsen også må bry seg om CRM, og lære å bruke CRM-systemet.

– For en vellykket CRM-implementering trengs både et CRM-system og en endring av rutiner i organisasjonen, er et av poengene i en artikkel om CRM i ComputerWorld.
“Men mange virksomheter får ikke ut potensialet av salgsverktøyet for gamle vaner er vonde å vende. For aktiv kundepleie krever endring av salgsrutiner og at hele ledelsen går sammen om å jobbe mer bevisst med salget. Det gir et helt annet trykk når ledelsen selv følger med og bidrar istedenfor bare å motta en salgsforecast.
– Bare 25 prosent av implementeringene av et CRM-system er vellykkete. A fool with a tool is still a fool, fremhever Gorm Kunøe, førstelektor på handelshøyskolen BI.”

Visma sine erfaringer
Erfaringer Visma og våre Partnere har gjort viser at de implementeringer som er mest vellykket er ikke overraskende der hvor selskapets ledelse har en plan og et mål for hva de skal med CRM løsningen. Dette må henge tett sammen med en visjon eller et ønske om å bevege eller forbedre organisasjonen og kundedialogen.

Et verktøy i en ny kultur
Gorm Kunøe mener at ledelse må forstå at et CRM-system ikke bare er et verktøy for selgerne, men et verktøy i en ny kultur for å oppnå bedre salg.
«- Toppledelsen må derfor gå foran i bruk av verktøyet og legge til rette for at informasjon om salgsutviklingen løpende blir vist slik alle kan få den med seg ved et øyekast. Tavler eller dashbord er gode virkemidler, sier Kunøe.
Forretningssystemer bidrar til bunnlinjen i bedriften, men bare i mindre grad til topplinjen. Utfordringen er virkemidler for topplinjen, det vil si omsetningen. Det er salg som bidrar til topplinjen, men å selge er ikke enkelt. Derimot er det betydelig enklere å kjøpe.
– ERP er internt. CRM er det eneste eksterne. Det er det levende systemet, fremholder Gorm Kunøe.»

Når du kjøper et CRM system…
Vi har rådgivere hos våre partnere som kan bistå i implementeringen, hvor man strukturerer innføringen av CRM løsningen så vel som fokus på intern motivasjon. Dette krever selvsagt forankring i hele organisasjonen, også ledelsen, dersom man skal lykkes.
Les om Visma sine CRM-løsninger her:

– Visma SuperOffice

– Visma SuperOffice Online

– Visma CRM

Visma kan imøtegå ditt behov enten du ønsker
1: En lokalt installert løsning
2: En lokal løsning med apper som gjør at du kan arbeide også ute i feltet
3: Et skybasert CRM-system, slik at du har tilgang til hele CRM-systemet via nettleser

Mest populære