Gå til hovedsiden

Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Forenklinger og nye bestemmelser får betydning for leverandører og innkjøpere. Les mer.

Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

 

Den nye loven om offentlige anskaffelser inneholder blant annet:

  • En ny formålsbestemmelse
  • Utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter
  • En enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper
  • Nye bestemmelser om hensyn til miljø, menneskerettigheter og krav om bruk av lærlinger

Loven gir også hjemmel til å fastsette forskrifter om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden og krav om universell utforming.

I den nye loven gis KOFA (klageorganet for offentlige anskaffelser) myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

 

Foreløpig uklart når loven trer i kraft

Ny lov om offentlige anskaffelser oppdatertSelv om loven er ferdigbehandlet og sanksjonert, er den ikke trådt i kraft. Bestemmelsene i loven vil først gjelde fra det tidspunktet regjeringen bestemmer. Det er på det nåværende uklart når dette vil skje.

Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål til ny lov om offentlige anskaffelser eller andre spørsmål i forbindelse med innkjøp til det offentlige, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Anne-Marie Varen på epost eller telefon 482 74 263.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Mest populære