Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Ny lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2016

 

Den nye loven om offentlige anskaffelser inneholder blant annet:

  • En ny formålsbestemmelse
  • Utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter
  • En enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper
  • Nye bestemmelser om hensyn til miljø, menneskerettigheter og krav om bruk av lærlinger

Loven gir også hjemmel til å fastsette forskrifter om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden og krav om universell utforming.

I den nye loven gis KOFA (klageorganet for offentlige anskaffelser) myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

 

Foreløpig uklart når loven trer i kraft

Ny lov om offentlige anskaffelser oppdatertSelv om loven er ferdigbehandlet og sanksjonert, er den ikke trådt i kraft. Bestemmelsene i loven vil først gjelde fra det tidspunktet regjeringen bestemmer. Det er på det nåværende uklart når dette vil skje.

Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål til ny lov om offentlige anskaffelser eller andre spørsmål i forbindelse med innkjøp til det offentlige, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Anne-Marie Varen på epost eller telefon 482 74 263.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Anne-Marie er advokatfullmektig i Visma Advokater, og er en del av teamet som spesialiserer seg på offentlige anskaffelser. Anne-Marie har 10 års erfaring fra statlig og interkommunal virksomhet. Hun har de siste årene jobbet som forvaltningsrevisor og gjennomført revisjoner av offentlige anskaffelser spesielt. Hun har også jobbet med kontraktsrevisjoner og ulike typer granskninger for kommunal sektor. Videre har hun seks års erfaring fra statlig sektor, hvor hun jobbet med lov- og forskriftsarbeid, konkurranserett og personvernrett innenfor telekommunikasjonsfeltet. Fra april 2017 jobber Anne-Marie i Magnus Legal.
Connect with Anne-Marie: