Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Forenklinger og nye bestemmelser får betydning for leverandører og innkjøpere. Les mer.