Gå til hovedsiden

Kundeportaler og embedded analytics

Gjennom det siste tiåret har vi sett en stor økning i interessen for data. Data skal være mer tilgjengelig og uttrykk som «selvbetjent analyse» og «demokratisering av data» blir ofte brukt for å signalisere at nå skal både ansatte og kunder selv kunne ta ut data og gjøre analyser uten å ha teknisk kompetanse.

Embedded analytics

Spørsmålet er ikke lenger om vi skal gjøre data tilgjengelig for brukere internt eller eksternt, men hvor mye data vi skal dele og i hvilken grad.

En måte å gjøre data tilgjengelig for kunder eller ansatte på kan være med hjelp av embedded analytics i en kundeportal eller på et intranett.

 

Hva er embedded analytics?

Embedded analytics er integrering av analytisk innhold og funksjonalitet i forretningsapplikasjoner. Embedded analytics gir relevant informasjon og analytiske verktøy til brukerne slik at de kan jobbe smartere og mer effektivt i applikasjon. Dataene hentes ofte fra analyseplattformer og BI-verktøy som Qlik, Tableau og Microsoft Power BI. Embedded analytics handler om å ta et objekt som f.eks. kan være en KPI (key performance indicator) eller en annen type grafisk fremstilling (stolpediagram, linjediagram etc.) og integrere det der det er ønskelig at denne informasjonen skal deles.

Fordelen med embedded analytics er at vi kan velge ut statistikker og tall som vi tenker er av interesse for målgruppen og integrere disse i en kundeportal, på en webside eller som en del av et intranett. Innholdet gjør at brukerne får praktisk innsikt og informasjon om det som presenteres. Istedenfor å måtte gi veldig mange tilgang til applikasjoner og løsninger, kan vi hente ut kjerneinformasjon og tilgjengeliggjøre denne i interne eller eksterne portaler.

I eksempelet nedenfor ser du hvordan et linjediagram og et stolpediagram fra Qlik Sense Analytics er integrert som en del av en internettside. Disse objektene er hentet inn og plassert på denne websiden der de passer best og er et supplement til informasjonen som allerede presenteres.

Det kunne like gjerne vært en KPI på en SharePoint eller Episerver-side for en avdeling eller grafer på en webside som brukes i en offentlig kundeportal.

Dette er objekter som utviklere kan gjenbruke fra analytiske applikasjoner i Qlik Sense.

Vil du vite mer om embedded analytics? Last ned gratis guide!

Last ned Embedded analytics for dummies

Mest populære