Kundeportaler og embedded analytics

Gjennom det siste tiåret har vi sett en stor økning i interessen for data. Data skal være mer tilgjengelig og uttrykk som «selvbetjent analyse» og «demokratisering av data» blir ofte brukt for å signalisere at nå skal både ansatte og kunder selv kunne ta ut data og gjøre analyser uten å ha teknisk kompetanse.